პოლიტიკა

სრ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის პროექტი მზად იქნება ერთი წლის განმავლობაში

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით დამტკიცებულია ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების უწყებათაშორისი კომიტეტის შექმნა, კომიტეტის შემადგენლობა და ფუნქციონირების  წესი. გადაწყვეტილების თანახმად, ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების მიზნით ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის ხემძღვანელობით შეიქმნება ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დაგეგმის სამუშაოების კოორდინატორი უწყებათაშორისი კომიტეტი.

უსაფრთხოების საბჭოს მდივანს დაევალა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის პროექტი ერთი წლის განმავლობაში წარუდგინოს უსაფრთხოების საბჭოს დასამტკიცებლად, სრ პრემიერ-მინისტრის აპარატისთვის წარსადგენად.

ნახეთ მეტი
Back to top button