ეკონომიკამთავარი

აღდგა სახელმწიფოსათვის მიყენებული მილიარდი დრამების ზარალი. სრ ეროვნული უსაფრთხოების სამსახური

ეროვნულმა უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა ანგარიში 2018 წლის 10 მაისიდან 2019 წლის 14 ივნისამდე დროის მონაკვეთში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტისა და რიგი ოპერატიული განყოფილების მიერ ჩატარებული სამუშაოების შედეგების შესახებ.

ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ინფორმაციით, აღძრულია 327 სისხლის სამართლის საქმე, 21  სისხლის სამართლის საქმე მიღებულია სხვა ორგანოებიდან, ხელახლა აღიძრა 36 სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, ხოლო 22 სისხლის სამართლის საქმე 2018 წლიდან გადატანილი იქნა 2019 წელში.

საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩადენილ დანაშაულებზე აღიძრა 72 სისხლის სამართლის საქმე. აღნიშნულ საქმეებზე საბუღალტრო შემოწმებებით სრ სახელმწიფო ბიუჯეტისადმი მიყენებული ზარალი წინასწარი მონაცემებით შეადგენს 46.791.564.344 სრ დრამს, მათ შორის 45.655.245.055 სრ დრამი ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებით, 1.136.319.289 ქვემდებარეობის მიხედვით გამოგზავნილი სისხლის სამართლის საქმეებით.

საგამოძიებო დეპარტამენტის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებით სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზარალიდან ამჟამად აღდგენილი 22,652,050,485 სრ დრამი.

გარდა ამისა, ამ პერიოდში შეწყვეტილი და სასამართლოში გაგზავნილი  სხვა სისხლის სამართლის საქმეებით მიყენებული მთლიანი ზარალი შეადგენს 186.083.476 სრ დრამს, მათ შორის, სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზარალი 6.099.498 სრ დრამს, იურიდიულ პირთა ზარალი 80.332.506 სრ დრამს, ფიზიკურ  პირთა ზარალი 99.651.472 სრ დრამს.

აღნიშნული თანხიდან წინასწარი გამოძიების დროს, სულ აღდგენილია 105.750.970 სრ დრამი.


ნახეთ მეტი
Back to top button