საზოგადოება

ტრანსპორტში ნაღდი ფულით გადახდა აიკრძალება – 3 მთავარი სიახლე თბილისის სატრანსპორტო სისტემაში

www.ambebi.ge თბი­ლი­სის სატ­რან­სპორ­ტო სის­ტე­მის მო­წყო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ დო­კუ­მენტზე მუ­შა­ო­ბა თით­ქმის დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. ამ ეტაპ­ზე ქა­ღალ­დზე არ­სე­ბუ­ლი იდე­ე­ბით, რომ­ლის ავ­ტო­რიც ფრან­გუ­ლი კომ­პა­ნია „სის­ტრაა“, დე­და­ქა­ლაქ­ში სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის გა­და­ად­გი­ლე­ბის ახ­ლე­ბუ­რი და ინო­ვა­ცი­უ­რი სქე­მა შე­მო­დის.

რა რა­დი­კა­ლურ ცვლი­ლე­ბებს გეგ­მავს ცენ­ტრა­ლურ გამ­ზი­რებ­ზე დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რია, სად იმოძ­რა­ვებს ავ­ტო­ბუ­სე­ბი ქუ­ჩის შუა ზოლ­ში, რამ­დე­ნი იქ­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის სა­ფა­სუ­რი და აიკ­რძა­ლე­ბა თუ არა ქუ­ჩა­ში პარ­კი­რე­ბა – ამ და სხვა სა­კი­თხებ­ზე „ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ ექ­სკლუ­ზი­ურ ინ­ტერ­ვი­უ­ში “სის­ტრა სპექტრუმ კონ­სალ­ტინ­გის“ ჯგუ­ფის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ას­მათ აბე­სა­ძე სა­უბ­რობს.

ერთ-ერთი მთა­ვა­რი სი­ახ­ლე, რაც თბი­ლი­სის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში და­ი­ნერ­გე­ბა, ერთჯე­რა­დი მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სუ­რის ცვლი­ლე­ბაა. რო­გორც აბე­სა­ძემ “ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან” სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნა, შე­მო­ვა ერ­თი­ა­ნი გა­დახ­დის სის­ტე­მა და ერთი გა­დახ­დით მგზავ­რი სა­ათ­ნა­ხევ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით უფა­სოდ იმ­გზავ­რებს. მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, მგზავ­რო­ბის ერ­თი­ან სის­ტე­მა­ში სა­მარ­შრუ­ტო ტაქ­სე­ბიც ჩა­ერ­თვე­ბი­ან.

თბი­ლი­სის სატ­რან­სპორ­ტო სის­ტე­მის მო­წყო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ დო­კუ­მენტზე მუ­შა­ო­ბა თით­ქმის დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. ამ ეტაპ­ზე ქა­ღალ­დზე არ­სე­ბუ­ლი იდე­ე­ბით, რომ­ლის ავ­ტო­რიც ფრან­გუ­ლი კომ­პა­ნია „სის­ტრაა“, დე­და­ქა­ლაქ­ში სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის გა­და­ად­გი­ლე­ბის ახ­ლე­ბუ­რი და ინო­ვა­ცი­უ­რი სქე­მა შე­მო­დის.

რა რა­დი­კა­ლურ ცვლი­ლე­ბებს გეგ­მავს ცენ­ტრა­ლურ გამ­ზი­რებ­ზე დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რია, სად იმოძ­რა­ვებს ავ­ტო­ბუ­სე­ბი ქუ­ჩის შუა ზოლ­ში, რამ­დე­ნი იქ­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის სა­ფა­სუ­რი და აიკ­რძა­ლე­ბა თუ არა ქუ­ჩა­ში პარ­კი­რე­ბა – ამ და სხვა სა­კი­თხებ­ზე „ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ ექ­სკლუ­ზი­ურ ინ­ტერ­ვი­უ­ში “სის­ტრა სპექტრუმ კონ­სალ­ტინ­გის“ ჯგუ­ფის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ას­მათ აბე­სა­ძე სა­უბ­რობს.

ერთ-ერთი მთა­ვა­რი სი­ახ­ლე, რაც თბი­ლი­სის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში და­ი­ნერ­გე­ბა, ერთჯე­რა­დი მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სუ­რის ცვლი­ლე­ბაა. რო­გორც აბე­სა­ძემ “ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან” სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნა, შე­მო­ვა ერ­თი­ა­ნი გა­დახ­დის სის­ტე­მა და ერთი გა­დახ­დით მგზავ­რი სა­ათ­ნა­ხევ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით უფა­სოდ იმ­გზავ­რებს. მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, მგზავ­რო­ბის ერ­თი­ან სის­ტე­მა­ში სა­მარ­შრუ­ტო ტაქ­სე­ბიც ჩა­ერ­თვე­ბი­ან.-0:00

“სა­ათ­ნა­ხე­ვა­რი მგზავ­რო­ბა მი­ნი­მუმ 80 თეთ­რი­დან 1-ლა­რამ­დე იქ­ნე­ბა, ოღონდ ამ ინ­ტეგ­რი­რე­ბულ ტა­რიფ­ში შევა მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სე­ბიც. ვი­ღა­ცას მგზავ­რო­ბა გა­უ­იაფ­დე­ბა, ვი­ღა­ცას იგი­ვე დარ­ჩე­ბა. არა­ვის მგზავ­რო­ბა არ გა­უძ­ვირ­დე­ბა, მაგ­რამ გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა მომ­სა­ხუ­რე­ბა.

გარ­და ამი­სა, ქე­შით გა­დახ­და სა­ერ­თოდ ამო­ვარ­დე­ბა. ერთხელ გა­და­იხ­დით, მო­ახ­დენთ ბა­რა­თის ვა­ლი­და­ცი­ას და იმ­გზავ­რებთ სხვა­დას­ხვა ტრან­სპორ­ტით. იქ­ნე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სამ­გზავ­რო ბა­რა­თე­ბი, სა­დაც ჩავ­რი­ცხავთ კონ­კრე­ტულ თან­ხას და ვიმ­გზავ­რებთ. პირ­ვე­ლი მგზავ­რო­ბი­სას ჩა­მოგ­ვაჭ­რის ფიქ­სი­რე­ბულ ტა­რიფს და სა­ათ­ნა­ხევ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვიმ­გზავ­რებთ სხვა­დას­ხვა ტრან­სპორ­ტით. ქე­შით მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სურს ვე­ღარ გა­და­ვიხ­დით. რომ არ შე­იქ­მნას დის­კომ­ფორ­ტი, ყვე­ლა ძი­რი­თად გა­ჩე­რე­ბა­ზე გვექ­ნე­ბა ჩა­რი­ცხვის აპა­რა­ტე­ბი. ასე­ვე, შეგ­ვეძ­ლე­ბა გა­და­ვი­ხა­დოთ სა­ბან­კო ბა­რა­თე­ბი­თაც. გა­ბი­ლე­თი­ა­ნე­ბის სა­კითხს „სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი“ მო­აგ­ვა­რებს და ახა­ლი ტი­პის ბა­რა­თებ­საც და­ამ­ზა­დებს“, – გა­ნა­ცხა­და აბე­სა­ძემ.

მი­სი­ვე თქმით, სა­ათ­ნა­ხევ­რის გას­ვლის შემ­დეგ მგზავრს შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი ტა­რი­ფით სარ­გებ­ლო­ბის უფ­ლე­ბა აღარ ექ­ნე­ბა და მას მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სუ­რის სა­წყი­სი თან­ხის გა­დახ­და მო­უ­წევს.

კი­დევ ერთი სი­ახ­ლეა ის, რომ 2021 წლის ზა­ფხუ­ლი­დან თბი­ლის­ში სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სუ­რის ნაღ­დი ფუ­ლით გა­დახ­და აიკ­რძა­ლე­ბა.

რო­გორც „სის­ტრა სპექტრუმ კონ­სალ­ტინ­გის“ ჯგუ­ფის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ას­მათ აბე­სა­ძემ გა­ნა­ცხა­და, მგზავ­რებს სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და მხო­ლოდ სა­ბან­კო და სპე­ცი­ა­ლუ­რი ბა­რა­თე­ბით შე­ეძ­ლე­ბათ.

„იქ­ნე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სამ­გზავ­რო ბა­რა­თე­ბი, სა­დაც ჩავ­რი­ცხავთ კონ­კრე­ტულ თან­ხას და ვიმ­გზავ­რებთ. ქე­შით მგაზვრო­ბის სა­ფა­სურს ვე­ღარ გა­და­ვიხ­დით. რომ არ შე­იქ­მნას დის­კომ­ფორ­ტი, ყვე­ლა ძი­რი­თად გა­ჩე­რე­ბა­ზე გვექ­ნე­ბა ჩა­რი­ცხვის აპა­რა­ტე­ბი. ასე­ვე, შეგ­ვეძ­ლე­ბა გა­და­ვი­ხა­დოთ სა­ბან­კო ბა­რა­თე­ბი­თაც. გა­ბი­ლე­თი­ა­ნე­ბის სა­კითხს „სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი“ მო­აგ­ვა­რებს და ახა­ლი ტი­პის ბა­რა­თებ­საც და­ამ­ზა­დებს“, – გა­ნა­ცხა­და აბე­სა­ძემ.

ამ დრო­ის­თვის სა­ზო­გა­დო­ებრვ ტრან­სპორ­ტში მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და „სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის“, „ვი­თი­ბი ბან­კის“ და ბან­კი „ქარ­თუს“ ბა­რა­თე­ბი­თაც არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სის­ტე­მა­ში ჩარ­თვას „თი­ბი­სი ბან­კიც“ გეგ­მავს.

მე­სა­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე კი ავ­ტო­ბუ­სის ზო­ლის შუა ქუ­ჩა­ში მო­წყო­ბას ეხე­ბა.

თბი­ლის­ში, ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზი­რის გარ­და, ავ­ტო­ბუ­სის ზოლი ქუ­ჩის შუ­ა­ში რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზეც მო­ე­წყო­ბა. ას­მათ აბე­სა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, 10 ძი­რი­თად დე­რე­ფან­ზე გა­სა­კე­თე­ბე­ლია დე­ტა­ლუ­რი პრო­ექ­ტი, რად­გან აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კონ­კრე­ტუ­ლი ქუ­ჩე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად მო­წყო­ბა:

“მა­გა­ლი­თად, ხი­ზა­ნიშ­ვი­ლი­სა და ვე­კუ­ას ქუ­ჩებ­ზე ავ­ტო­ბუ­სის ზო­ლე­ბი გვერ­დებ­ზე იქ­ნე­ბა და არა შუ­ა­ში. მაგ­რამ ჭავ­ჭა­ვა­ძე­ზე ვფიქ­რობთ, შუა ზოლი გა­ვა­კე­თოთ. იგი­ვე რე­კო­მენ­და­ცია გვაქვს რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზეც. 10 ძი­რი­თად დე­რე­ფანს აუ­ცი­ლებ­ლად ექ­ნე­ბა ავ­ტო­ბუ­სე­ბის გა­მო­ყო­ფი­ლი ხაზი, რომ­ლის გან­ლა­გე­ბა­საც დე­ტა­ლუ­რი პრო­ექ­ტი და­ად­გენს.

რაც შე­ე­ხე­ბა მარ­შალ გე­ლო­ვა­ნის გამ­ზირს, მას­ზე ავ­ტო­ბუ­სის გა­მო­ყო­ფი­ლი ზო­ლე­ბის და­გეგ­მვა თბი­ლი­სის მე­რი­ის ჩა­რე­ვით მოხ­და. ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტროს პრო­ექ­ტის მი­ხედ­ვით, ავ­ტო­ბუ­სის ზო­ლე­ბი სა­ერ­თოდ არ იყო გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და მე­რი­ის ჩა­რე­ვით და­ე­მა­ტე­ბა. მე­რია ახლა 10 დე­რეფ­ნის დე­ტა­ლურ პრო­ექ­ტი­რე­ბა­ზე ფას­თა კვო­ტი­რე­ბას ატა­რებს, შემ­დეგ ტენ­დერს გა­მო­ა­ცხა­დებს. მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ჩვენც მი­ვი­ღებთ. ტენ­დერ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და­აპ­რო­ექ­ტებს ამ 10 დე­რე­ფანს.

ამო­ჩე­მე­ბა არ არის, რომ ავ­ტო­ბუ­სის ზოლი მა­ინ­ცდა­მა­ინც შუ­ა­ში იყოს. გა­აჩ­ნია ტრო­ტუ­ა­რის კონ­ფი­გუ­რა­ცი­ას, პრო­ფილს. თუ ხე­ე­ბის მოჭ­რა მოგ­ვი­წია, მა­შინ ჯობს ეს ზოლი შუ­ა­ში იყოს. ჭავ­ჭა­ვა­ძე­ზე მწვა­ნე ზო­ლებს სერ­თოდ არ ვე­ხე­ბით, მწვა­ნე სა­ფა­რი უც­ვლე­ლი რჩე­ბა. სა­მა­გი­ე­როდ გა­ჩე­რე­ბე­ბი იქ­ნე­ბა შუ­ა­ში“, – გა­ნა­ცხა­და აბე­სა­ძემ.

ნახეთ მეტი
Back to top button