პოლიტიკა

განიხილული იქნა ანტიკორუფციული სტრატეგიის პროექტი

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილული იქნა სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილების პროექტი „სომხეთის ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მის განსახორციელებლად 2019-2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.

სრ იუსტიციის მინისტრმა რუსტამ ბადალიანმა აღნიშნა, რომ ეს ანტიკორუფციული სტრატეგია განსხვავდება წინა სამი ძირითადი ელემენტისგან. მას ექნება ყველა იმ ღონისძიების მკაფიო ფინანსური შეფასება,  რაც გულისხმობს ასეთ შეფასებას,  განხორციელდება მონიტორნგი, თუ რა არის ამოსავალი წერტილი; შეფასდება დაგეგმილი მოქმედებების შედეგები.

დისკუსიის დროს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს წარედგინა პროექტის ძირითადი მიმართულებები,  რომლებიც დაკავშირებულია კორუფციის პრევენციასთან, კორუფციის დანაშაულის გამოვლენას და ანტიკორუფციულ განათლებასთან.

ნახეთ მეტი
Back to top button