პოლიტიკა

საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ქოჩარიანის სასარჩელო განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა რობერტ ქოჩარიანის დაკავების საფუძვლების კონსტიტუციურობის საქმით გადაწყვეტილება.

35-ე მუხლი, რომელიც აღიარებულია არაკონსტიტუციურად, განმარტავს იმ გარემოებებს, რომლებიც გამორიცხავს სისხლის სამართლის პროცესს ან სისხლისსამართლებრივ დევნას.

კონსტიტუციის შესაბამისი 135-ე მუხლის მე -2 პუნქტი განმარტავს, რომ პატიმრობა ბრალდებულის მიმართ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მან ჩაიდინა ისეთი დანაშაული, რომლისთვისაც პატიმრობის მაქსიმალური ვადა ერთ წელზე მეტია და არსებობს საკმარისი საფუძველი სავარაუდოდ, რომ ბრალდებულს შეუძლია შეასრულოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული რაიმე ქმედება.

ყოფილი პრეზიდენტის მიერ სადაოდ ცნობილი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ერთ-ერთი 35-ე მუხლი აღიარებულ იქნა ქვეყნის ძირითადი კანონის შეუსაბამოდ და ბათილად, ხოლო მეორე 135 -ე კონსტიტუციის შესაბამისად.

President of the RA Constitutional Court Hrayr Tovmasyan announced the verdict on the case of the RA second President Robert Kocharyan

სომხეთის მეორე პრეზიდენტის, რობერტ ქოჩარიანის ადვოკატმა არამ ვარდევანიანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას კომენტარი გაუკეთა სრ საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელი განჩინების ბოლო ნაწილს. მან დააკონკრეტა, რომ შეზღუდულია მეორე პრეზიდენტის პირადი თავისუფლება, რაც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას.

ადვოკატმა აღნიშნა, რომ რობერტ ქოჩარიანის დაკავების მუხლი შეესაბამება კონსტიტუციას, მაგრამ 35-ე მუხლი ზოგადია, ხოლო 135-ე უფრო ვიწრო რეგულირებაა, მაგრამ ისინი წარმოადგენენ ერთმანეთის შემავსებელ მუხლებს და მათი ცალკე გამოყენება არ შეიძლება.

ვარდევანიანმა აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება ეხება სისხლისამართლებრივი დევნის გამომრიცხავ გარემოებებს, რომლებიც აუცილებლად  მიიღება მხედველობაში გადაწყვეტილების მიღებისას.

”უზენაესმა სასამართლომ განაცხადა, რომ რობერტ ქოჩარიანის მიმართ დაპატიმრება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, ანუ დაირღვა მისი პირადი თავისუფლების უფლება”,-თქვა მან.

რობერტ ქოჩარიანი ბრალდებულია ,,1 მარტის“ საქმით, მას ბრალი ედება სომხეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 300.1-ე მუხლის ნიშნებით დანაშაულის ჩადენაში და პატიმრობაში იმყოფება.

ნახეთ მეტი
Back to top button