ეკონომიკა

ტიგრან ავინიან. კუხოს სამხედრო პოტენციალი უნდა განვითარდეს

სრ პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ტიგრან ავინიანმა მონაწილეობა მიიღო კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის (კუხოს) სამხედრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე -17 სხდომაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილის კაბინეტის უწყებით, ტიგრან ავინიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთი განიხილავს კუხოს,  როგორც უსაფრთხოების და სტაბილურობის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს ორგანიზაციის პასუხისმგებლობის სფეროში. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო და რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებზე რეგულარულ პოლიტიკურ კონსულტაციებს,  მიმდინარე გამოწვევებსა და საფრთხეებზე რეაგირების მექანიზმების გაუმჯობესებას, აგრეთვე ორგანიზაციის სამხედრო პოტენციალის განვითარებას.

ვიცე პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ წევრ- სახელმწიფოთა მაღალტექნოლოგიურ საწარმოებს შორის თანამშრომლობის დონე არასაკმარისია, თუმცა ამ სფეროში მუშაობის გააქტიურება შეიძლება  დამატებითი და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი გახდეს ურთიერთქმედების გაღრმავებისთვის.

ხარვეზების შესავსებად, სომხურმა მხარემ შესთავაზა თანამშრომლობის გაღრმავება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ავტომობილთმშენებლობა, შემდეგი თაობის ქსელები, საჰაერო კოსმოსური სისტემები, მიკროელექტრონიკა და რადიოელექტრონიკა, სამრეწველო ნივთების ინტერნეტი და ხელოვნური ინტელექტი.

ნახეთ მეტი
Back to top button