საზოგადოება

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 17 მოსამართლისაგან შემდგარი დიდი პალატა რობერტ ქოჩარიანის საქმეზე საკონსულტაციო აზრს გამოიტანს

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (ECtHR) მიიღო ევროსასამართლო ორგანოს განცხადება ECtHR– სთვის საკონსულტაციო მოსაზრების გამო, საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ დადგენილების შესახებ,  რომელიც მიიღო ერევნის პირველი ინსტანციის სასამართლომ რობერტ  ქოჩარიანის საკითხთან დაკავშირებით.

ECHR– ს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, 7 მოსამართლის დიდი პალატა შეიქმნა 7 ოქტომბერს, რათა უზრუნველყოს მრჩეველთა მოსაზრება. დიდი პალატის თავმჯდომარემ ასევე განსაზღვრა ვადა შიგასახელმწიფოებრივი  სასამართლოების ან სხვა დაინტერესებული მხარის მხრივ  წერილობითი მტკიცებულებების წარდგენისათვის.

ადამიანთა უფლებების ევროპული სასამართლოში  საკონსულტაციო მოსაზრების მოთხოვნა შეტანილი იქნა 2019 წლის 2 სექტემბერს, ხოლო 2 ოქტომბერს იგი დიდი პალატის კომისიამ მიიღო განსახილველად.

აღინიშნა, რომ საკონსულტაციო მოსაზრება სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვასთან დაკავშირებით ეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 300.1-ე მუხლის კონსტიტუციასთან შესაბამისობის შემოწმებას.  

დიდი პალატის სპიკერმა  საკონსტიტუციო სასამართლოში შიგაპოლიტიკური სამართალწარმოების მხარეებს, კერძოდ,  სრ ყოფილ პრეზიდენტს რობერტ ქოჩარიანს მოსთხოვა წარმოადგინოს წერილობითი თვალსაზრისი 2019 წლის 19 ნოემბრამდე.

ნახეთ მეტი
Back to top button