ეკონომიკამთავარი

სომხეთმა უზრუნველყო მდგრადი ზრდა და პოზიტიური რეფორმები. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი.

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკურ სფეროში თანაბარი პირობების უზრუნველყოფა სომხეთის სამომავლო განვითარების უმთავრესი წინაპირობაა. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკის ახალი მოხსენების თანახმად, რომელიც ციტირებს ,,ამერიკის ხმას“, 2019 წელს სომხეთმა მოახერხა მშპ-ს სტაბილური ზრდის შენარჩუნება, სამთო და სოფლის მეურნეობაში განსაზღვრული კლების მიუხედავად. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკის (EBRD) მონაცემებით, წელს სომხეთის მშპ გაიზარდა 6% -ით.

ანგარიშის თანახმად,  სომხეთის ახალი მთავრობის პრიორიტეტი არა მხოლოდ თავისთავად მაღალი ეკონომიკური ზრდაა, არამედ მისი ასახვა მოქალაქეების რეალური ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. კერძოდ, ევროპული მხარე მნიშვნელობას ანიჭებს სომხეთში განხორციელებულ საგადასახადო რეფორმებსა და ამ სფეროში გამჭვირვალეობის გაზრდას. სახელმწიფო ადმინისტრირების გაუმჯობესება, სტრუქტურული ცვლილებები და მაღალტექნოლოგიური და მომსახურების სექტორების პოპულარიზაცია გამიზნულია სომხეთში მდგრადი ზრდის უზრუნველსაყოფად, აღინიშნება რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკის მოხსენებაში.

მართვის ხარისხის გაუმჯობესებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მთლიან ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც გადამწყვეტი ფაქტორია ქვეყნის მთლიანი პროგრესისთვის, მოხსენების წინასიტყვაში აღნიშნავს ბანკის მთავარი ეკონომისტი, ბეატა იავორსიქი. ამასთან დაკავშირებით, განვითარებად ქვეყნებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესონ თავიანთი პოზიციები მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესების შემთხვევაში.

ნახეთ მეტი
Back to top button