ანალიტიკა

სომხეთმა მსოფლიო კეთილდღეობის ინდექსით გვერდი აუარა თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას. Legatum.

სომხეთმა ბრიტანული ანალიტიკური ინსტიტუტის ლეგატუმის  2019 წელს კეთილდღეობის ინდექსში (The Legatum Prosperity Index) გაუსწრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, გარდა საქართველოსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა.

ინსტიტუტის ვებსაიტის მიხედვით, სომხეთი 61-ე ადგილზეა, რომელიც გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით დაწინაურდა 27 ადგილით.

რეგიონის ქვეყნებიდან სომხეთი მხოლოდ საქართველოს ჩამორჩება, რომელიც 53-ე პოზიციას იკავებს, უსწრებს რუსეთს (74-ე), თურქეთს (91-ე), აზერბაიჯანს (92-ე) და ირანს (119-ე).

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ბალტიის ქვეყნებს აქვთ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი.

რეიტინგის ავტორებმა ქვეყნები ერთმანეთს შეადარეს 9 კრიტერიუმით: ეკონომიკური განვითარების დონე, ბიზნეს გარემო, სახელმწიფო ადმინისტრირების ეფექტურობა, განათლების დონე, ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, პიროვნული თავისუფლება, სოციალური კაპიტალის განვითარების დონე და ეკოლოგიური გარემო.

ნახეთ მეტი
Back to top button