მთავარისაზოგადოება

ყველა მის საკადრისს მიიღებს: პარლამენტმა მკაცრი კანონი მიიღო ოლიგარქების წინააღმდეგ

სომხეთში სასამართლო შეძლებს  მიიღოს ინფორმაცია არა მხოლოდ ფინანსური დანაშაულის ბრალდებულთა საბანკო ანგარიშების, არამედ მათთან დაკავშირებულ პირთა  საბანკო ანგარიშების შესახებაც.  პარლამენტმა მიიღო “სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ” და “საბანკო საიდუმლოების შესახებ” სომხეთის კანონებში ცვლილებების შეტანის პროექტი.

კანონი საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ შეამოწმოს იმ პირთა ანგარიშები და ქონება, ვინაც ჩაიდინა  ფინანსური თაღლითობა, არამედმათტან დაკავშირებულ პირთა ანგარიშები და ქონება.

მაგრამ სასამართლოს შეუძლია მსგვასი ხასიათის შუამდგომლობა წარადგინოს იმ შემთხვევაში, თუ  თუ არსებობს სერიოზული ეჭვი შემოსავლის უკანონობასთან დაკავშირებით. სომხეთის  მთავარმა პროკურორმა ან მისმა მოადგილემ უნდა დაამტკიცოს შუამდგომლობა. მოსამართლემ უნდა უზრუნველყოს მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, რომ ეს მონაცემები ემყარება საქმის მასალებს, რომ ისინი აუცილებელია საქმის გახსისათვის   და მონაცემების სხვა გზით  მიღება შეუძლებელია.

ნახეთ მეტი
Back to top button