ეკონომიკამთავარი

კომენდანტის გადაწყვეტილებით, დროებით იზღუდება სრ-დან გარკვეული პროდუქციის ექსპორტი

News.am-ის ინფორმაციით, სომხეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ მინისტრის, საგანგებო სიტუაციების მეთაურის ტიგრან ავინიანის გადაწყვეტილებით, გარკვეული პროდუქციის ექსპორტი დროებით იზღუდება, მათ შორის, ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ამის შესახებ გადაწყვეტილება ქვეყნდება e-gov.am ვებსაიტზე.
ხელმძღვანელობს რა ,,სომხეთის რესპუბლიკაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ” სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 16 მარტის 298-ნ გადაწყვეტილების მე -2, მე -6 და მე -7 პუნქტებით და გადაწყვეტილების დანართის მე -18 პუნქტით:

1. დროებით შეიზღუდოს გადაწყვეტილების დანართში მითითებული პროდუქციის ექსპორტი სომხეთის რესპუბლიკიდან, მათ შორის, ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ამასთან, ამ გადაწყვეტილების დანართში ნახსენები სამედიცინო პროდუქციის ექსპორტი შესაძლებელია ნებადართული იყოს სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის მიერ, გასაცემი პროდუქციის და მათი რაოდენობების შესახებ სომხეთის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

2. გაცნობებთ, რომ ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის საქონლის ტრანსპორტირება ხორციელდება სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის 2020 წლის 24 თებერვლის N 197-ნ ბრძანებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. სრ სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომარეს დავით ანანიანს, სრ ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრს არსენ თოროსიანს, უზრუნველყავით ამ გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება.

4. ეს გადაწყვეტილება ძალაში შედის 2020 წლის 18 მარტს, 23:00 საათზე.

5. ეს გადაწყვეტილება ვრცელდება როგორც იმ ექსპორტზე, რომელიც, ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის დღემდე, იმყოფება საბაჟო გაფორმების ეტაპზე, აგრეთვე იმ საქონელზე, რომელიც ექვემდებარება ფაქტობრივ ექსპორტს”.

ნახეთ მეტი
Back to top button