ეკონომიკა

COVID-19 ანგარიშზე გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა 1032 684 502.1 დრამი

სომხეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტრო გვაცნობებს , რომ 2020 წლის 17 მარტს  კოროვირუსული ინფექციის პროფილაქტიკისა და დაძლევისათვის სომხეთის რესპუბლიკის ხაზინაში გახსნილ საანგარიშო ნომერზე, სადაც შემოწირულობების გადარიცხვას ახდენენ ფიზიკური და იურიდიული პირები 2020 წლის  22 აპრილის მდგომარეობით ანგარიში შეადგენდა 1032 684 502.1  დრამს (ერთი დოლარი დაახლოებით 500 დრამია), ხოლო დეპოზიტორების საერთო რაოდენობა  –   3871-ს.

ნახეთ მეტი
Back to top button