ეკონომიკა

სომხეთის ატომური სადგური დაუკავშირდა სომხეთის ერთიან ენერგეტიკულ სისტემას

სომხეთის ატომურ სადგურში დასრულდა გეგმით გათვალისწინებული პროფილაქტიკური სამუშაოები რეაქტორულ და ტურბულ სამქროებში, ასევე ცენტრალიზებულ  ნაწილში. განხორციელდა  მართის სისტემების საწევარასა და რეაქტორის დაცვის ინსტრუმენტალური გამოკვლევა, ისევე როგორც   არაკოროზიული ლითონის კონტროლის მოწყობილობების შემოწმება. შესრულებულმა სამუშაოებმა მნიშვნელოვნად გაზარდეს  ელექტროსადგურის მუშაობის უსაფრთხოების და საიმედოობის დონე.

სომხეთის ატომური სადგურში პროფილაქტიკური სამუშაოები  დასრულდა გრაფიკიდან  12 დღით ადრე. დაგეგმილი პროფილაქტიკური სამუშაოების და აპარატის აღჭურვილობის მოდერნიზაციის გენერალური კონტრაქტორი არის სპეციალიზებული კომპანია “რუსატომ სერვისი”, რომელიც არის სახელმწიფო კორპორაცია “როსატომის” ელექტროენერგეტიკული  ქვედანაყოფის ნაწილი.

მეხუთე წელია ზედიზედ,  სომხეთის ატომური სადგური ერთმანეთს უთავსებს  სადგურის ექსპლოატაციის ვადების გახანგრძლივების პროგრამასა და  გეგმიურ სარემონტო-დაცვით  სამუშაოებს, რადგანაც სამუშაოების უმეტესი ნაწილის განხორციელება შესაძლებელია, მხოლოდ სადგურის  ენერგობლოკის გაჩერების პირობებში.  სარემონტო-დაცვითი სამუშაოების  დასრულების შემდეგ, მუშაობა გაგრძელდება სომხური ატომური ელექტროსადგურის N2 ენერგობლოკის ექსპლოატაციის ვადის გახანგრძლივების პროგრამაზე.  

ნახეთ მეტი
Back to top button