ეკონომიკა

ყოველდღიური გაზეთი “სომხეთის რესპუბლიკა”. სომხეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკული სისტემა დიდი რეგიონული კვანძი

,,არმენპრესი” წერს, რომ ,,ენერგეტიკის სფეროს განვითარების რა მიმართულებას ითვალისწინებს მთავრობა რეგიონული თანამშრომლობის თვალსაზრისით?” ყოველდღიური გაზეთი “სომხეთის რესპუბლიკა” დაინტერესდა ამ კონტექსტში, როდესაც ტერიტორიული ადმინისტრაციისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან შევიტყვეთ, რომ მთავრობის მიზანია 2030 წლამდე ჰქონდეს 12 მილიარდი კვტ/სთ გამომუშავება, საიდანაც ექსპორტის წილი იქნება დაახლოებით 5,4 მლრდ კვტ/სთ.

ჩვენი ენერგეტიკოსები ამტკიცებენ: იმისთვის, რომ სომხეთის კონკურენტული უპირატესობები ეფექტურად იქნას რეალიზებული რეგიონის სხვა ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის მიზნით, ძალზე მნიშვნელოვანია ენერგოსექტორში რეგიონული განვითარების ტენდენციების შეფასება.

ამჟამად სომხეთი აქტიურად მონაწილეობს ევრაზიული  ერთიანი ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ფორმირებაში. მისი ექსპლუატაცია დაგეგმილია 2025 წელს. ევრაზიის ეკონომიკური გაერთიანების ბუნებრივი გაზის საერთო ბაზრის ამოქმედება იგეგმება 2025 წელს. რაც შეეხება სომხეთ-ევროკავშირის ყოვლისმომცველი და გაფართოებული პარტნიორობის შეთანხმებას, თანამშრომლობა მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა ენერგეტიკული პოლიტიკა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ენერგეტიკის წყაროების მრავალფეროვნება, გადამცემი ხაზების დივერსიფიკაცია. შედეგად, შემოვა ახალი წახალისების ინსტრუმენტები განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებისთვის, რის შედეგადაც ბაზარზე ახალი მოთამაშეები გამოჩნდებიან. ასევე გაიზრდება ბირთვული უსაფრთხოების დონე, მათ შორის რადიოაქტიური ნარჩენების და ნამუშევარი საწვავის მართვისა და კონტროლის საკითხში…”

ნახეთ მეტი
Back to top button