საზოგადოება

სომხეთის ყველა დასახლებულ პუნქტში არის ხელმისაწვდომი 4G+/LTE Advanced მომსახურეობა

2019 წელს სომხეთის რესპუბლიკის საზოგადოებრივი მომსახურების მარეგულირებელი კომისიის მიერ ჩატარებულ ტენდერში გამარჯვებულმა  MTS Armenia CJSC-მა  უზრუნველყო 800 მეგაჰერციანი რადიოსიხშირული დიაპაზონის მომარაგება, რითაც შეასრულა  ნებართვით განსაზღვრული ვალდებულებები, სომხეთის რესპუბლიკის დასახლებების 99.9% დაფარა 4G + / LTE Advanced ტექნოლოგიით.  მათ შორის 121 დასახლება, რომელსაც არ ჰქონდათ აღნიშნული ტექნოლოგია. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს „ნიუს.ამ“-ი

დასახლებათა 88.2%-ში   (885 დასახლებული პუნქტი)  Ucom CJSC 4G + / LTE მოწინავე მობილური კომუნიკაციის ტექნოლოგიის არსებობის გათვალისწინებით, ამჟამად სომხეთის რესპუბლიკის დასახლებების 100% უზრუნველყოფილია 4G + / LTE Advanced მობილური საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის  მინიმუმ ერთი ოპერატორით  და 88.1 (884 დასახლებული პუნქტი) აქვს 4G + / LTE მოწინავე ტექნოლოგია,  გარდა ამისა, რესპუბლიკის 36 დასახლებაში (23 ქალაქის ჩათვლით) ასევე არის 4G + ტექნოლოგიური მომსახურეობა, რომელსაც ახორციელებს სს „ვეონ არმენია“, მის მიერ მიწოდებული მომსახურეობა მოიცავს 1 640 000 კაცს, რაც ადგენს 55,5 %-ს.

ნახეთ მეტი
Back to top button