მთავარიპოლიტიკა

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობამ ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპულ სასამართლოს წარუდგინა აზერბაიჯანის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის მტკიცებულებები

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობამ  ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპულ სასამართლოს წარუდგინა  აზერბაიჯანის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის მტკიცებულებები

 სამხედრო ტყვეების ციცოცხლის მიმართ საშიშროების არსებობის გამო მთავრობამ ევროპულ სასამართლოს სთხოვა აზერბაიჯანის მთავრობის მიმართ, როგორც კონვენციის მაღალ   ხელშემკვრელი მხარის მიმართ  გამოიყენოს შემდეგი სახის ღონისძიება:

1. კონვენციის თანახმად, როგორც 1949 წლის 12 აგვისტოს ჟენევის მესამე და მეოთხე კონვენციებით და საერთაშორისო ჰუმანიტარული უფლების ყველა წესის თანახმად თავი შეიკავოს:  

ა)  აზერბაიჯანის ძალების გავლენის ქვეშ აღმოჩენილი  სამხედრო ტყვეებისა, სამოქალაქო პირების მიმართ დამამცირებელი მოპყრობის, წამების, თვითნებური სიკვდილით დასჯის, აგრეთვე სხვა აკრძალული ქცევის გამოვლინებისაგან.

ბ) სომეხი ჯარისკაცების გვამების დასახიჩრებისგან (თავის მოჭრა, მარჯვენის მოჭრა, ცხვირის მოჭრა, გვამის გაუპატიურება, რედ. ).

2. ინფორმაცია გაავრცელონ სამხედრო ტყვეთა რაოდენობისა და გვარების, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ტყვეების გვარების შესახებ, აგრეთვე მათი სამედიცინო მდგომარეობისა და სამედიცინო პერსონალის მიერ შემოწმების დეტალების შესახებ.

ნახეთ მეტი
Back to top button