მთავარიპოლიტიკა

აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ სომეხი ტყვეების მიმართ განხორციელებული სისასტიკის შესახებ ომბუდსმენის ახალი ანგარიში გადაეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს

სომეხმა ომბუდსმენმა არმან თათოიანმა Facebook- ის საკუთარ გვერდზე განაცხადა, რომ გამოქვეყნდა ახალი რიგგარეშე ანგარიში აზერბაიჯანში ტყვეების, როგორც სამხედრო მოსამსახურეების, ასევე სამოქალაქო პირების მიმართ მოპყრობის შესახებ.

”ახალი რიგგარეშე მოხსენება იმის შესახებაა, რომ აზერბაიჯანში სომეხი ტყვეების დაკითხვის შედეგები არ შეიძლება იყოს სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძველი, არ შეიძლება იყოს მტკიცებულება საერთაშორისო, მათ შორის სასამართლო ინსტანციებში.

სინამდვილეში, ეს ძალიან ღირებული მოხსენებაა (ინგლისურ ენაზეა), კონკრეტული მაგალითებით. ანგარიში ეხება აზერბაიჯანში ტყვეების, როგორც სამხედრო მოსამსახურეების, ასევე სამოქალაქო პირების მიმართ მოპყრობას. მოხსენებაში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული აზერბაიჯანში მათ დაკითხვებზე, სადაც დასკვნა კეთდება რა იმაზე, რომ სომეხი ტყვეების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს მათ წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივ დევნას და არც რაიმე დამადასტურებელი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

კერძოდ, სპეციალურ მოხსენებაში წარმოდგენილია აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების სისასტიკე, რომელსაც თან ახლდა სომეხი ტყვეების წამება, ტყვეობა, დამცირება და ა.შ. ეს ფაქტები ემყარება მოხსენებაში მოყვანილ მტკიცებულებებსა და ანალიზს, რომლებიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ სომეხი ტყვეების მიმართ აბსოლუტური საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად აკრძალული მეთოდების გამოყენებას. ანგარიშის შეფასებები ასევე ემყარება სომხეთის ომბუდსმენის საკუთარ ფაქტების შემკრებ სამუშაოებს.

გარდა ამისა, შესწავლილ იქნა საერთაშორისო მოთხოვნები სამხედრო ტყვეების, სამოქალაქო პირების მიმართ მოპყრობის, მათი დაკითხვის, სამართლებრივი სტანდარტების, ობიექტური მტკიცებულებების და სხვა მასალები.

”რიგგარეშე მოხსენება ხვალ ჩემი ხელმოწერით ეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს”, – ნათქვამია ადამიანის უფლებათა დამცველის არმან თათოიანის პუბლიკაციაში.

ნახეთ მეტი
Back to top button