ეკონომიკამთავარი

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა რეკორდული ინვესტიცია განახორციელა სომხეთში

2020 წელს  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) რეაგირება მოახდინა სომხეთში Covid-19- ის ეპიდემიაზე და განახორციელა რეკორდული 167 მილიონი ევროს ინვესტიცია ენერგეტიკულ, საბანკო და სატრანსპორტო პროექტებში, აგრეთვე სავაჭრო ფინანსების მხარდაჭერაში. ბანკმა ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკის დაუყოვნებლივი და გრძელვადიანი საჭიროებების დაკმაყოფილებას.

EBRD- ის ერევნის ოფისის ხელმძღვანელმა დიმიტრი გვინდაძემ განაცხადა:

”EBRD- ის გუნდი მუშაობდა იმისთვის, რომ ჩვენს კლიენტებს დაეძლიათ Covid-19 ეპიდემიის შედეგები. ჩვენი მხარდაჭერა მოიცავს რეალიზებასა და სავაჭრო დაფინანსებას. ჩვენ ჩავდეთ ინვესტიციები ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. საბანკო სექტორის ჩვენმა მხარდაჭერამ  გაზარდა ფინანსთა ხელმისაწვდომობა კომპანიებისთვის. აღდგენის მხარდაჭერა ჩვენი მთავარი მიზანია 2021 წელს. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ევროკავშირთან სომხეთში და მადლობას ვუხდით ევროკავშირის პარტნიორებს ამ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული თანამშრომლობისთვის, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის პროგრამების კონტექსტში.”

EBRD– მ გაზარდა ინვესტიციები ეკონომიკის დაუყოვნებელი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და აღდგენის საფუძვლის შესაქმნელად, მომავალში გაუმჯობესებული ეკონომიკის აღდგენაზე დაყრდნობით. ბანკმა განაგრძო მხარდაჭერის ფოკუსირება კერძო სექტორზე, რომელიც 2020 წელს შეადგენდა EBRD– ის სომხეთში განხორციელებული ინვესტიციების 90% –ს. ინოვაციური პროგრამის ფარგლებში, EBRD– მა დააფინანსა სომხეთში პირველი 55 მეგავატიანი მზის ელექტროსადგური კავკასიაში. პროგრამა ხელს შეუწყობს სუფთა ენერგიის გაზრდას სომხეთში და შეამცირებს ქვეყნის დამოკიდებულებას იმპორტირებულ საწვავზე. დახმარება გაუწია რა ვაჭრობის სასიცოცხლო ნაკადების შენარჩუნებას, EBRD- მა სომხეთში ახალი რეკორდული მხარდაჭერა აღმოუჩინა ვაჭრობის დაფინანსების გარიგებებს – დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ოდენობით ვაჭრობის  განვითარების პროგრამის წრეებში, რომელშიც მონაწილეობს რვა ადგილობრივი პარტნიორი ბანკი.

EBRD– მ კიდევ უფრო გააფართოვა მცირე და საშუალო საწარმოების (მცირე და საშუალო ბიზნესის) მხარდაჭერა, კომერციული ბანკებისთვის სესხების მიცემით ბიზნესის შემდგომი დაკრედიტების მიზნით. ეს მოიცავს ქალთა ბიზნესის საკრედიტო ხაზებს. ინფრასტრუქტურის სფეროში ბანკი აფინანსებს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის რეკონსტრუქციასა და მოდერნიზაციას ქალაქ მეღრის მახლობლად, უსაფრთხოების და თანამედროვე მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. პროექტმა მიიღო მნიშვნელოვანი საგრანტო მხარდაჭერა ევროკავშირისგან.

EBRD– მ დახმარება გაუწია სომხეთის ელექტრო ქსელებს, რომელიც განაგრძობს ელექტრო გამანაწილებელი ქსელის განახლებას. ბანკმა ასევე უზრუნველყო ადგილობრივი კონსულტაციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, 80 საკონსულტაციო პროგრამის განხორციელება 70 ადგილობრივი კონსულტანტის დახმარებით, სამი საერთაშორისო საკონსულტაციო საქმიანობის,  ბაზრის განვითარების 10 ღონისძიების და ტრენინგის საშუალებით. ბიზნესის მხარდაჭერის ოფისმა (BSF) წამოიწყო ინოვაციური ინიციატივა ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, რათა უზრუნველყოს ადგილობრივი ბიზნესისთვის კრიზისების მართვის შესახებ უფასო ვებინარების ჩატარება. ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო ბიზნესის მხარდაჭერის ოფისის მიერ შემუშავებული  ლიზინგის საკანონმდებლო ველის გაუმჯობესების პაკეტი.

ნახეთ მეტი
Back to top button