მთავარიპოლიტიკა

სომხეთში გაიმართა ანტიკორუფციული პოლიტიკის საბჭოს ხდომა: რა განიხილეს?

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობაში  გაიმართა  ანტიკორუფციული პოლიტიკის საბჭოს სხდომა  პრემიერ მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ხელმძღვანელობით.

განიხილეს სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი რამდენიმე საკითხი.

იუსტიციის მინისტრმა რუსტამ ბადასიანმა გააკეთა მოხსენება ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების შესახებ 2019-2020 წლების  ღონისძიებების პროგრამის მიხედვით  2020 წ. დაგეგმილი  ღონისძიებების განხორციელების პროცესის, მონიტორინგისა და შეფასების შედეგებზე.  როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, 2020 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების თითქმის ნახევარი შესრულებულია,   13 ღონისძიება სისრულეში იქნა მოყვანილი დაგეგმილზე დიდი მოცულობით, არ არის შეუსრულებული ღონისძიებები, ზოგი მათგანი განხორციელდა ნაწილობრივ.  იუსტიციის  მინისტრის თქმით,  ბოლო გარემოება განპირობებული იყო ეპიდემიის და ომის შედეგად შექმნილი ვითარებით და ასეთ პირობებში სახელმწიფო მართვის სისტემის პრიორიტეტებით.

პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ანტიკორუფციული ზომების მიზანმიმართულობასა და მათი პრაქტიკული ეფექტურობის ნაყოფიერებას.  კერძოდ, ნიკოლ ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა თანმიმდევრული მუშაობის მნიშვნელობას პოლიტიკური კორუფციის პრევენციის მიმართულებით.  ამ კონტექსტში, კორუფციის პრევენციის კომისიის თავმჯდომარემ ჰაიკუჰი ჰარუთიუნიანმა აღნიშნა, რომ კომისია აწარმოებს უწყვეტ მეთვალყურეობას მთავრობის წარმომადგენლებსა და ბიზნესზე, ხოლო ზოგიერთი ჩინოვნიკის შემოწმების შედეგები გადაეგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებს. არის სისხლის სამართლის საქმეები, რომლებიც ამჟამად გამოძიების ეტაპზეა.

კომისიის საქმიანობის მიმდინარე ანგარიშზე დაყრდნობით, ჰ. ჰარუთიუნიანმა აღნიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახელმწიფო თანამდებობებზე დანიშვნის კანდიდატების, კერძოდ 47 პირის კეთილსინდისიერების შემოწმება.   მუშაობა გრძელდება ქონების, შემოსავლებისა და პროცენტების დეკლარაციის სისტემის გაუმჯობესებაზე. 2019 წ დეკლარანტთა რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით გასამმაგდა, გაანალიზებულია თითქმის 640 დეკლარაცია. ანალიზის შედეგების საფუძველზე, კომისიამ დაიწყო 4 პროცედურა ქცევის კოდექსის დარღვევის, შეუთავსებლობის საჩივრებისა და სხვა შეზღუდვების შესახებ და წარმოადგინა შესაბამისი დასკვნა. გამოცხადებულია ტენდერი ახალ ელექტრონულ სისტემაზე, რომელიც ციფრული ინსტრუმენტი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით შემუშავებულია სახელმწიფო მართვის სისტემაში კორუფციული რისკების შეფასების ყოვლისმომცველი მეთოდოლოგია. შეფასებისთვის ყველაზე სარისკოდ შეირჩა შემდეგი სფეროები: დანიშვნა, დაწინაურება, შესრულების შეფასება, სახელმწიფო ბიუჯეტის მართვა და სახელმწიფო შესყიდვები. პროცესი მალე დაიწყება.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ფარგლებში, იუსტიციის მინისტრმა წარმოადგინა  ანტიკორუფციული კომიტეტისა და ანტიკორუფციული სასამართლოების შექმნისა და მათი საქმიანობის უზრუნველმყოფი ნაბიჯები. ეს ინსტიტუტები შეისწავლიან კორუფციულ დანაშაულებებს. რ. ბადასიანმა აღნიშნა, რომ ეს საკანონმდებლო პაკეტები უკვე მიღებულია ეროვნული ასამბლეის მიერ პირველი მოსმენით. ამავდროულად, განიხილება ამ ორგანოების ადგილმდებარეობის, შენობის პირობების, პერსონალის დაკომპლექტების, შინაგანი ზნეობის უზრუნველყოფის, საქმიანობის სფეროს საბოლოო დაზუსტების, სხვა დაინტერესებულ ორგანოებთან ერთობლივი მუშაობის ეფექტური ორგანიზების, ტექნიკური აღჭურვილობის საკითხები.

პრემიერ მინისტრმა აღნიშნა, რომ ანტიკორუფციული სასამართლოების მოსამართლეთა ადეკვატური ანაზღაურება ლოკომოტივის როლს შეასრულებს და ხელს შეუწყობს ხარისხიან მუშაობას. ნიკოლ ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა ანტიკორუფციული ორგანოების პერსონალის შიდა მორალის შემოწმების მექანიზმების სავალდებულო დანერგვას, რადგან იგი ახალი სტანდარტებით შექმნილი სისტემის პრიორიტეტად მიიჩნია.

ნახეთ მეტი
Back to top button