მთავარისაზოგადოება

ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებების ინიცირებას ვახდენთ საპენსიო სექტორში. მინისტრი

სომხეთის რესპუბლიკის შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი მესროპ არაქელიანი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს საპენსიო სფეროში მოსალოდნელ მნიშვნელოვან ცვლილებებს.

 „სახელმწიფო პენსიების შესახებ“ სომხეთის რესპუბლიკის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ კანონპროექტის თანახმად:

• დაგეგმილია პენსიის დანამატის გაცემა 90 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის, რომლის ოდენობას განსაზღვრავს მთავრობა.

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვზე ზრუნვის მთელი პერიოდი ერთი მშობლისთვის ჩაითვლება საპენსიო სტაჟად.

• ყოველწლიურად ბანკში წასვლის მოთხოვნა გაუქმდება 1-ლი ან მე-2 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, ან 90 წლის და უფროსი პენსიონერისთვის, რომელიც იღებს უნაღდო პენსიას․ მათი სომხეთში ყოფნის ფაქტს დაადასტურებს სამინისტრო.

ნახეთ მეტი
Back to top button