მთავარიპოლიტიკა

სრ მთელი რიგი სამხედრო ნაწილები საბრძოლო მზადყოფნის მაღალ დონეზე აიყვანეს

16 მარტს დაწყებული ტაქტიკური და ტაქტიკურ – პროფესიული სამხედრო წვრთნების ფარგლებში მე –3 ჯარის გაერთიანების სამხედრო ნაწილები მზადყოფნის შესაბამის დონეზე იქნა აყვანილი. თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ პერსონალმა დაიკავა დანიშნულების ადგილები და დაიწყეს  წინასწარ დასახული ამოცანების შესრულება.

შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე სამხედრო წვრთნების ფარგლებში 1-ლი ჯარის  გაერთიანების სამხედრო ნაწილებიც ასევე აიყვანეს საბრძოლო მზადყოფნის მაღალ დონეზე.

პერსონალი და სამხედრო ტექნიკა გავიდა მუდმივი დისლოკაციის ადგილებიდან. მათ დაიკავეს წინასწარ დანიშნული ადგილები.

მე -4 ჯარის გაერთიანებაში ჩატარდა დაქვემდებარებული სამხედრო ნაწილების კომუნიკაციური ქვედანაყოფების მეთაურების შეხვედრები.

ტრენინგების ჩატარების მიზანი იყო კავშირგაბმულობისა და ვიდეო სათვალთვალო სისტემების სტრუქტურის, ექსპლუატაციისა და მომსახურეობის შესახებ სამხედრო მომსახურების ცოდნის შემოწმება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სრულყოფა.

ნახეთ მეტი
Back to top button