მთავარიპოლიტიკა

249 ტყვედან აზერბაიჯანმა ვერ შეძლო 112-ის იდენტიფიცირება იქ მყოფ პირებთან

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (შვიდი მოსამართლისგან შემდგარი პალატის შემადგენლობით) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს აცნობა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ადგილის მქონე ომის შემდეგ მიღებული შუალედური ზომების შესახებ. ინფორმაციას აწვდის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სრ წარმომადგენლობა.

სასამართლომ მინისტრთა კომიტეტს აცნობა აზერბაიჯანის მიერ სავარაუდოდ ტყვედ ჩავარდნილ 249 სომეხთან დაკავშირებით დროებითი ზომების გამოყენების განცხადებების მიღების შესახებ .

”ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მინისტრთა კომიტეტს აცნობა, რომ სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ზემოთ ხსენებული პირებიდან 58 ადამიანი დაბრუნდა 2020 წლის დეკემბერსა და 2021 წლის თებერვალში, ხოლო 7 ადამიანი გარდაცვლილი იპოვნეს. 249 სომეხიდან 72 კვლავ აზერბაიჯანში იმყოფება, რომელთა ტყვეობის და დაკავების ფაქტი დაადასტურა აზერბაიჯანის მთავრობამ”, – ნათქვამია განცხადებაში.

რაც შეეხება დანარჩენ 112 ადამიანს, აზერბაიჯანის მთავრობა ამყარებს, რომ მათ ვერ შეძლეს ამ პირთა იდენტიფიცირება მათთან მყოფ პირთა შორის.

სასამართლომ გადაწყვიტა  მინისტრთა კომიტეტს აცნობოს მიღებული შუალედური ღონისძიებების შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ დაარღვია განსახილველ პირებზე ინფორმაციის მიწოდების ვადები და მიაწოდა ზოგადი ინფორმაცია.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ასევე მიიღო განცხადებები აზერბაიჯანის მთავრობიდან – სომხეთის მხრიდან სავარაუდოდ ტყვედ აყვანილი 16 აზერბაიჯანელ პირთან დაკავშირებით. აღნიშნული ჯგუფიდან 12 -ის ტყვედ ყოფნის ფაქტი დაადასტურა სომხეთის მთავრობამ და ისინი  2020 წლის დეკემბერში დაბრუნდნენ. დანარჩენი 4 პირის ტყვედ ჩავარდნის გარემოება სომხეთის მთავრობამ არ დაადასტურა.

აღინიშნა ისიც, რომ უკვე მიღებული ზომები ძალაში რჩება საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღებამდე.

ნახეთ მეტი
Back to top button