მთავარიპოლიტიკა

სომხეთში განისაზღვრება სასჯელის ახალი სახე – შინაპატიმრობა. ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო პროექტი

სომხეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მეორე მოსმენით  სრულად მიიღო კანონპროექტი “სრ სისხლის სამართლის კოდექსი” და საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს თანდართულ კანონებში.

აღსანიშნავია, რომ ამით შემოდის სასჯელის ახალი სახეები, როგორც თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივა. კერძოდ, პროექტი ითვალისწინებს “თავისუფლების შეზღუდვას” (შინაპატიმრობა), რომელიც განხორციელდება ელექტრონული მეთვალყურეობის საშუალებით. შინაპატიმრობის განსახორციელებლად უკვე დაგეგმილია ელექტრონული “სამაჯურების” სახელმწიფო შესყიდვის პროცესი.

კიდევ ერთი ინოვაციაა ციფრული ძებნა, რაც გულისხმობს ელექტრონული მატარებლების მონაცემების ძიებას.

ამასთანავე, ცვლილებით შეთანხმების წარმოება ჩაანაცვლებს დაჩქარებული სასამართლო განხილვის ინსტიტუტს, რომელიც გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით. ამ შემთხვევაში პირს აქვს შესაძლებლობა, სასამართლო განხილვამდე მიიღოს ბრალდება და დაიწყოს მოლაპარაკებები პროკურორთან მისთვის დანიშნულ სასჯელზე, დაზარალებულისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე, აგრეთვე კრიმინალური წარმოშობის ქონების ჩამორთმევაზე. მოლაპარაკებების შემთხვევაში, ბრალდებულმა შეიძლება მიიღოს უფრო მსუბუქი სასჯელი, ან მისთვის შეფარდებული განაჩენი შეიძლება გამოყენებულ არ იქნეს პირობითად. სხვათა შორის, ეს სიახლეა სისხლის სამართლის პროცესისთვის.

სისხლის სამართლის კოდექსი ყველა ახალი ინსტიტუტით ამოქმედდება 2022 წლის 1 ივლისიდან, იურიდიული პირების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი 2023 წლის 1 იანვრიდან, თავისუფლების შეზღუდვის სასჯელის სახეობის დებულებები 2023 წლის 1 ივლისიდან.

ნახეთ მეტი
Back to top button