ეკონომიკამთავარი

აშშ-ს დახმარება სომხეთის კერძო სექტორის განვითარებაში თითქმის 92 მილიონი დოლარია

მთავრობამ დაამტკიცა ”ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის უფრო კონკურენტუნარიანი, დიფერენცირებული კერძო სექტორის შესახებ დახმარების ხელშეკრულების No15 ცვლილების დამტკიცების შესახებ” სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი.

როგორც “არმენპრესი” იუწყება, პროექტის დასაბუთების თანახმად, აშშ-ს მიერ გამოყოფილი ასიგნირების  ჯამური თანხა ამჟამად 91, 800, 980, 41 აშშ დოლარს შეადგენს.

No15 ცვლილებას ხელი მოეწერა 2021 წლის 12 მაისს, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით 8,200,000 აშშ დოლარის ფინანსურ დახმარებას ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროგრამებისთვის, როგორიცაა ენერგია და წყალი. კიდევ ერთი შესწორება ასევე ითვალისწინებს ხელშეკრულების 2025 წლის  30 სექტემბრამდე გაგრძელებას.

დამტკიცდა სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის “სომხეთის რესპუბლიკასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობის, ყველაზე ეფექტური, ეფექტური და ანგარიშვალდებულების მართვის განვითარების შესახებ” No10 ცვლილების დამტკიცების შესახებ“, განკარგულების პროექტი.

შესაბამისად, სომხეთისთვის აშშ-ს დახმარების საერთო ოდენობა გაიზარდა 12, 940, 000 აშშ დოლარით, რის შედეგადაც USAID- ის დაგეგმილი ინვესტიცია 64, 340, 443 აშშ დოლარს შეადგენს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროგრამების განხორციელების გასაგრძელებლად. ცვლილების თანახმად  ასევე იზრდება სომხეთის რესპუბლიკის ინვესტიციები 7, 929,  286 აშშ დოლარიდან 11, 047, 369 აშშ დოლარამდე.

გამოყოფილი თანხები ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა და სხვა პირთა უფლებებისა და მოვალეობების უფრო ეფექტურ განხორციელებას, ადამიანის უფლებების დაცვის უფრო ეფექტური მექანიზმების ამოქმედებას, გააძლიერებს კავშირს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა   და ფიზიკურ  პირებს შორის.

ცვლილება ასევე ითვალისწინებს ხელშეკრულების შესრულების პერიოდის გაგრძელებას 2023 წლის 30 სექტემბრიდან 2025 წლის 30 სექტემბრამდე.

ნახეთ მეტი
Back to top button