ეკონომიკამთავარი

ფაშინიანმა ხელი მოაწერა გადაწყვეტილებას სომხეთსა და რუსეთს შორის კოსმოსური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

ნიკოლ ფაშინიანმა ხელი მოაწერა გადაწყვეტილებას სომხეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის კოსმოსური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის უზრუნველყოფის, სომხური მხარის სამუშაო ჯგუფის შექმნის, ჯგუფის შემადგენლობის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ.

“მთავრობის სტრუქტურისა და საქმიანობის შესახებ” სომხეთის რესპუბლიკის კანონის მე -7 მუხლის მე -16 ნაწილის შესაბამისად:

1. შეიქმნას სომხური მხარის სამუშაო ჯგუფი სომხეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის კოსმოსური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად, კოსმოსური საქმიანობის სფეროს განვითარების მიზნით.

2. დამტკიცდეს:

1) სომხეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის კოსმოსური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის უზრუნველყოფის მიზნით სომხური მხარის სამუშაო ჯგუფში ჩართული სახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების სია დანართი 1-ის შესაბამისად.

2) სომხეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის კოსმოსური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის უზრუნველყოფის მიზნით სომხური მხარის სამუშაო ჯგუფის წესი, N 2 დანართის შესაბამისად.

3. სომხეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის კოსმოსური საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის უზრუნველყოფის მიზნით სომხური მხარის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა მიანდონ სომხეთის რესპუბლიკის მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიის სამინისტროს.

4. სამუშაო ჯგუფს დაევალოს  შემდგომი თანამშრომლობის ორგანიზების მიზნით ერთი თვის განმავლობაში  შეისწავლონ და შეიმუშავონ კოსმოსური საქმიანობის სფეროში სომხეთის რესპუბლიკის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები, და რუსულ მხარეს წარუდგინონ წინადადება მათი განხორციელების შესახებ.

ნახეთ მეტი
Back to top button