მთავარიპოლიტიკა

მთავრობა გეგმავს სამხედრო სამსახურის ხანგრძლივობის შემცირებას საკონტრაქტო სამსახურის გაზრდის ხარჯზე

სომხეთის მთავრობა სტრატეგიულ პერსპექტივაში  ითვალისწინებს პროფესიონალურ არმიაზე თანდათანობით გადასვლას. გაწვევის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად შეიცვლება.

ამის შესახებ აღნიშნულია  სომხეთის მთავრობის 2021-2026 წლების სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მიღებულია მთავრობის მიერ და უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება პარლამენტს.

პროგრამაში ნათქვამია, რომ სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ დაწყებული ფართომასშტაბიანი რეფორმის პროცესი შედგება “სტრუქტურული” და “არსებითი” ცვლილებებისგან.

„სამხედრო სამსახურის განვითარების და გაუმჯობესების პერსპექტივების გათვალისწინებით, უახლოეს მომავალში მთავრობა შეეცდება შეამციროს სამხედრო სამსახურის პირობები საკონტრაქტო სამსახურის ზრდის გამო. ამით მთავრობა წაახალისებს სამხედრო სამსახურის ექსპლუატაციის როგორც მატერიალურ, ასევე მორალურ და ფსიქოლოგიურ მექანიზმებს”, – ნათქვამია პროგრამაში.

ნათქვამია, რომ მთავრობა გაზრდის შეიარაღებული ძალების მართვის სისტემის ეფექტურობას. საჭირო იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები ეროვნული თავდაცვის საკითხების გადასაჭრელად და თავდაცვის დაგეგმვის პროცედურების გასარკვევად, მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების  სისტემის უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების ჩათვლით.

განიხილება სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, შემუშავდება ახალი სამხედრო დოქტრინა, სახელმწიფო თავდაცვის გეგმა და გაუმჯობესდება სახელმწიფოს თავდაცვისათვის მომზადების ინსტრუმენტები და პროცედურები. შეიარაღებული ძალების მენეჯმენტის გადაწყვეტილების მიღების პერიოდის შესამცირებლად და მენეჯმენტის ეფექტურობის გასაზრდელად: დაინერგება მართვის ერთიანი ავტომატური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფ, პროგრესულ გადაწყვეტილებების მიღებას თანამედროვე სამხედრო მეცნიერების შესაბამისად. ამ მიზნით შეიარაღებული ძალების მართვის სამხედრო ნაწილებში განხორციელდება ორგანიზაციული და საკადრო ცვლილებები. დასახული ამოცანების გადასაჭრელად შეიქმნება სამხედრო ნაწილები და მაღალი მობილობისა და საცეცხლე ძალის  მქონე ქვედანაყოფები, რომელსაც შეეუძლია დამოუკიდებელი საბრძოლო მოქმედებების დიდი ხნის განმავლობაში განხორციელება.

პროგრამის თანახმად, მთავრობა გააგრძელებს იარაღის ახალი ნიმუშების მოპოვების, სამხედრო ტექნიკის მოდერნიზაციის პროცესს. უფრო მიზანმიმართული პოლიტიკა განხორციელდება მოკავშირე პარტნიორ ქვეყნებთან სამხედრო და სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის სფეროში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ამ სფეროში მოკავშირე პარტნიორობის ურთიერთობების განვითარებას, კერძოდ, რუსეთის ფედერაციასთან თანამშრომლობის გაფართოებას, რაც პირველ რიგში მიმართული იქნება ერთობლივი ძალების (სისტემების) სამხედრო პოტენციალის გაზრდაზე და მათი მაქსიმალური ურთიერთქმედების უზრუნველყოფაზე.

მთავრობა გააგრძელებს მობილიზაციის მომზადებისა და მობილიზაციის მექანიზმების გაუმჯობესებას. ამოქმედდება ტერიტორიული თავდაცვის სისტემა, აქტიური სარეზერვო და მსოფლიო სამხედრო სწავლების პროგრამები. როგორც ჩართული ძალები, ასევე ახალი ტექნიკური გადაწყვეტილებები გააუმჯობესებს სომხეთის  სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სისტემას.

მთავრობა ყოველთვის ორიენტირებული იყო სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახების სოციალური დაცვის გაზრდაზე, ამიტომ მთავრობა გაზრდის სამხედრო მოსამსახურეთა მატერიალურ და სოციალური უსაფრთხოების გარანტიებს, გააუმჯობესებს სამხედრო სამსახურის მიმზიდველობას და გაზრდის სამხედრო მოსამსახურეთა პრესტიჟს. გაიზრდება სამხედრო მოსამსახურეების ხელფასები  და სხვა ანაზღაურებები,   მთავრობის საბინაო პროგრამები, სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები.

„სომხეთის რესპუბლიკა, ისევე როგორც ნებისმიერი მშვიდობისმოყვარე სახელმწიფო, შეიმუშავებს და გარდაქმნის შეიარაღებულ ძალებს არა აგრესორად, არამედ აგრესიისგან თავდაცვის მიზნით. „სომხეთის რესპუბლიკას არ აქვს  ტერიტორიების დაპყრობის განზრახვა“, – ნათქვამია პროგრამაში.

ნახეთ მეტი
Back to top button