ეკონომიკა

სომხეთის მთავრობას სურს დაიწყოს ღვინის რეგისტრაცია “ბრენდის” დასახელებით

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობა ამუშავებს კანონპროექტს დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნების მქონე ღვინოების რეგისტრაციის შესახებ. ინფორმაცია Sputnik სომხეთს მიაწოდა სომხეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ არმან ხოჯოიანმა.

ასეთ ღვინოებს მსოფლიო ბაზარზე უფრო მაღალი ღირებულება აქვთ, ვიდრე ჩვეულებრივს და თანაბარი ხარისხის შემთხვევაში ისინი იყიდება დამატებით ფასებში, რადგან ხარისხის გარდა, მათ აქვთ მოცემული ქვეყნის ან რეგიონის ტრადიციების წარმოდგენის თავისებურება. მაგალითად, ევროკავშირში, გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე ადგილობრივი ღვინოები 2,85 -ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე აღნიშვნის გარეშე, ხოლო საკვები პროდუქტი -1,5 -ჯერ ძვირი.

ასეთი ღვინოების რეგისტრაციის შესაძლებლობა დაინერგა ჯერ კიდევ 2008 წლის კანონში ,,ყურძნის ნედლეულით ალკოჰოლური სასმელების შესახებ“.

ჩვენ უკვე შევიმუშავეთ კანონპროექტი, რომელიც ამჟამად განხილვის პროცესშია. იგი აღწერს ყველა იმ პროცესს, რომელიც უნდა გაიარონ ამ ღვინოების რეგისტრაციისთვის, ” – დასძინა ხოჯოიანმა.

ასეთი ღვინოებისადმი და მათი ნამდვილობისადმი ნდობა გაიზრდება მაშინ, როდესაც სომხეთი დაასრულებს რესპუბლიკის ყველა ვენახის რუქას აეროფოტოგრაფიის მონაცემებით. ასეთი სამუშაოები უკვე ჩატარებულია არარატის ველზე (არტაშატი და არარატის რეგიონი) და არაგაწის მთისწინეთში (არაგაწოტნის რეგიონი). გადაღებები დაგეგმილია წლის ბოლომდე ტავუშისა და ვაიოც ძორის რაიონებში.

დაცული გეოგრაფიული სახელწოდების ღვინოების რეგისტრაცია და ამ რეგისტრაციის აღიარება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში პრივილეგიების მიღების საშუალებას მოგცემთ, რასაც რუსეთი იყენებს ადგილობრივ ღვინოებზე დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნებით. პირველი რეგიონი, რომლისთვისაც მათ სურთ შექმნან დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა, უნდა იყოს ვაიოც ძორი. ეროვნულმა ცენტრმა უკვე შეიმუშავა სტანდარტები ამ რეგიონში (უფრო კონკრეტულად მდინარე არფას ხეობაში) წარმოებული ყურძნის (შაქრის შემცველობა, ფენოლური სიმწიფე და სხვა) და ღვინოებისთვის.

მალე ვაიოძ ძორის მეღვინეებს შეეძლებათ განაცხადის წარდგენა დაცული აღნიშვნის მიღებაზე. გეოგრაფიული აღნიშვნები უკვე ორმხრივად ცნობადია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში. ასე რომ, ახლა ეკონომიკის სამინისტროს მიზანია მათი აღიარება ევროკავშირშიც (გეოგრაფიული აღნიშვნების ორმხრივი, მათ შორის ახლის აღიარება, სომხეთ-ევროკავშირის ყოვლისმომცველი გაფართოებული პარტნიორობის ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული (მუხლი 232).

ნახეთ მეტი
Back to top button