ეკონომიკა

მთავრობა შპს „ჰაი-ალმასტს“ ქმნის: ის, ფაქტობრივად, გააკონტროლებს სომხური ალმასის ბიზნესს

მთავრობამ 9 დეკემბრის სხდომაზე დახურული სააქციო საზოგადოების „ჰაი-ალმასტის“ დაარსების გადაწყვეტილება მიიღო.

გადაწყვეტილების პროექტის დასაბუთებაში ნათქვამია, რომ ახლადშექმნილი კომპანია გააფორმებს ხელშეკრულებებს სომხეთის ტერიტორიაზე მოქმედ ალმასის კომპანიებთან, რომლის მიხედვითაც ეს კომპანიები განაცხადებს წარუდგენენ „ჰაი-ალმასტს“, რის საფუძველზეც ეს უკანასკნელი, კომპანიების წარმომადგენლები, აწყობს ნედლეულის ინსპექტირებას კომპანია “ალროსაში”.

შემოწმების, დადასტურებისა და ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ნედლეულის შესყიდვის დადასტურების შემთხვევაში, ბენეფიციარი ბრილიანტის კომპანიები ნედლეულის ღირებულების თანხას უხდიან კომპანია „ჰაი-ალმასტს“. კომპანია „ჰაი-ალმასტი“ შეძენილი ნედლეულის თანხას იხდის „ალროსას“ მიერ განსაზღვრულ ვადაში, მიღებულ  ნედლეულს   წარდგენილი განაცხადის  მიხედვით იმავე დღეს ყიდის შემკვეთ  კომპანიებზე.

კომპანიას ხარჯების დაფარვის მიზნით, მინიმალური მოგების უზრუნველსაყოფად, ალმასის კომპანიებისათვის გაწეული შუამავლობით მომსახურებისათვის  დაერიცხება საკომისიო, რომელსაც დაამტკიცებს კომპანიის აქციონერთა საერთო კრება.

ნახეთ მეტი
Back to top button