საზოგადოება

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აზერბაიჯანს 30 000 ევროს გადახდა დააკისრა ტყვეობიდან გათავისუფლებული ბადალიანისთვის

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აზერბაიჯანს ტყვეობიდან გათავისუფლებული ბადალიანისთვის 30 000 ევროს გადახდა დააკისრა, წერს „ნათელი სომხეთის“ ლიდერი, ყოფილი დეპუტატი ედმონ მარუქიანი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე.

„დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოდან მიღებული წერილით შევიტყვეთ, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ ბადალიანი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ გადაწყვეტილებაზე დადგენილ ვადაში არ შეიტანა სააპელაციო საჩივარი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდ პალატაში, რის შედეგადაც გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შევიდა. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილების შესრულება უნდა უზრუნველყოს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა“.

მარუქიანმა აღნიშნა, რომ საქმეზე „ბადალიანი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ (საჩივარი No51295/11)“ განაჩენი  გამოტანილი იქნა 2021 წლის 22 ივლისს.

მისი თქმით, ამ საქმით ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობამ არ წარმოადგინა საკმარისი და დამაჯერებელი  ახსნა იმის შესახებ, რომ არტურ ბადალიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები, რომელიც წარმოიშვა ციხიდან გამოსვლისთანავე, არანაირად არ იყო დაკავშირებული მისი პატიმრობის პირობებთან და იმ მოპყრობასთან, რომელიც ბადალიანმა მიიღო პატიმრობის დროს.

„ამგვარად, ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ ადგილი ჰქონდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას, კერძოდ, „არავინ არ უნდა დაექვემდებაროს წამებას ან არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ მოპყრობას ან დასჯას“.

უფრო მეტიც, ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობას არ წარმოუდგენია რაიმე მასალა ან ინფორმაცია იმის დასამტკიცებლად, რომ ბადალიანი სამხედრო ტყვე იყო. არ არსებობდა დამატებითი არგუმენტი, რომ კონვენციის მე-5 მუხლი არ ვრცელდება ბადალიანის საქმეზე, და აზერბაიჯანს არ გაუმყარებია, რომ აღუნიშნავს, რომ ბადალიანის დაპატიმრება შეესაბამებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი ნაწილის 1-ლ პუნქტს, ან რომ ბადალიანს მიეცა რაიმე საპროცესო გარანტია.

ამრიგად, ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ ასევე დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი ნაწილის 1-ლი ქვეპუნქტი, კერძოდ, „ყველას აქვს თავისუფლებისა და პირადი უსაფრთხოების უფლება. არავის არ უნდა ჩამოერთვას თავისუფლება, სხვაგვარად, ვიდრე ამ მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, კანონით დადგენილი წესით“. ამ საქმით ევროსასამართლომ დაავალა აზერბაიჯანის რესპუბლიკას 30 000 ევრო გადაუხადოს ბადალიანს მორალური ზიანის კომპენსაციის სახით“, – წერს მარუქიანი.

ნახეთ მეტი
Back to top button