საზოგადოება

უცხოელებთვის მუშაობის ნებართვის გაცემის პროცედურა გახდება ხელმისაწვდომი და მარტივი დამსაქმებლებისთვის

მთავრობამ 16 დეკემბრის სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც მიზნად ისახავს ელექტრონული მმართველობის სისტემის, უცხოელი მუშაკების მოზიდვის ერთიანი ელექტრონული პლატფორმის დანერგვას.

დასაბუთების თანახმად, უცხოელი მუშაკების ჩართვის ერთიანი ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით, უცხოელ მუშაკებს დასაქმების საფუძველზე მიენიჭებათ დროებითი ბინადრობის სტატუსი და ამ სტატუსის დამადასტურებელი ბარათი.

უცხოელებს, რომლებიც გათავისუფლებულნი არიან სამუშაო ნებართვის მიღების მოთხოვნისაგან შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე, გადაეცემათ კანონიერი ბინადრობის მოწმობა. უცხოელი მუშაკების მოზიდვის ერთიანი ელექტრონული პლატფორმა საშუალებას მოგცემთ შეიყვანოთ მომუშავე უცხოელების მონაცემები, შეაგროვოთ ზუსტი სტატისტიკა, კოორდინაცია გაუწიოთ დამსაქმებლების მიერ უცხოელთა აყვანის პროცესს.

შედეგად, გამარტივდება უცხოელებზე მუშაობის ნებართვის გაცემის პროცესში ჩართული სახელმწიფო ორგანოების მუშაობა, პროცედურა ხელმისაწვდომი იქნება როგორც დამსაქმებლებისთვის, ასევე უცხოელებისთვის, გაუმჯობესდება გაწეული მომსახურების ხარისხი და გაუმჯობესდება საერთო სისტემა.

ნახეთ მეტი
Back to top button