მთავარისაზოგადოება

განიხილეს 2050 წლამდე სომხეთის ტრანსფორმაციის სტრატეგიის ახალი შინაარსის შემუშავებასთან დაკავშირებული საკითხები

პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გამართა თათბირი, რომლის დროსაც განიხილეს 2050 წლამდე სომხეთის შესაძლო ტრანსფორმაციის სტრატეგიის განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები.

პრემიერმა თათბირის დასაწყისში აღნიშნა: „დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა განვიხილოთ და გადავხედოთ 2050 წლამდე სომხეთის ტრანსფორმაციის სტრატეგიას და საბოლოოდ გავიგოთ ამ სტრატეგიის ურთიერთობა არსებულ ვითარებასთან, შევაფასოთ კავშირი მთავრობის საქმიანობასთან და სამოქმედო გეგმებთან. შესაბამისად, უნდა ვნახოთ, რა კორექტივებია საჭირო, არსებობს თუ არა საერთოდ და როგორ გავაგრძელებთ სტრატეგიის განხორციელებას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მისი აქტუალურობის შეფასებით.

ამ პერიოდში ჩემი დაკვირვებები და სტრატეგიასთან მუშაობა აჩვენებს, რომ მას არათუ საერთოდ არ დაუკარგავს აქტუალობა, არამედ პირიქით, ისეთივე აქტუალურია, როგორც მისი მიღების ან გამოქვეყნების დროს. ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ახლა უნდა გადავწყვიტოთ, რა უნდა გავაკეთოთ შემდგომში”.

შემდეგ განხილული იქნა პროგრამებთან, მიზნებთან, მიდგომების გაუმჯობესებასთან, ტრანსფორმაციასთან, ჰარმონიზაციასთან, დოკუმენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების აქტუალობის შეფასებასთან, ახალი შინაარსის შემუშავებასთან დაკავშირებული რიგი საკითხები. წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა წინადადებები და დაკვირვებები.

თათბირის შეჯამებისას პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ ზემოაღნიშნული სტრატეგია გზამკვლევად უნდა განიხილებოდეს. ტრანსფორმაციის შედეგად ის ხელისუფლების პრაქტიკულ იარაღად უნდა იქცეს. აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა პასუხისმგებლებს დაავალა მუშაობის გაგრძელება სტრატეგიის სრულყოფის მიმართულებით.

ნახეთ მეტი
Back to top button