ანალიტიკა

Heritage Foundation. სომხეთი 58-ე ადგილზეა და ზომიერად თავისუფალ ქვეყნებს შორისაა

Heritage Foundation-ის 2022 წლის ქვეყნების ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში სომხეთი 63,3 ქულით 58-ე ადგილზეა და ზომიერად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფშია.

წინა ანგარიშთან შედარებით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 6,6 პუნქტით შემცირდა.

ეკონომიკური თავისუფლებების ქულები ეფუძნება ოთხ ძირითად სფეროს ან პრინციპის კვლევას: კანონის უზენაესობა, შეზღუდული სახელმწიფო ჩარევა, მარეგულირებელი ეფექტურობა და თავისუფალი ბაზარი.

გამოქვეყნებული მონაცემებით, სომხეთში ფინანსური თავისუფლების სფეროში პროგრესი დაფიქსირდა.

იმავდროულად, ყველაზე დაბალი ქულები სასამართლო სისტემის ეფექტურობას დაეთმო.

სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ სასამართლოები მუდმივად ექვემდებარებიან პოლიტიკურ გავლენას. სასამართლო სისტემა უკიდურესად არაეფექტურია ინსტიტუციური კორუფციის გამო. მიუხედავად ხელისუფლების მცდელობისა კორუფციასთან ბრძოლაში, ის კვლავ სისტემურია.

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში შეიმჩნევა ეკონომიკური თავისუფლებების ტენდენციების დარღვევა, ხოლო შრომისა და ბიზნესის თავისუფლების 5 პუნქტით მკვეთრი შემცირების გამო, 2017 წლიდან სომხეთი გამოვიდა ძირითადად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფიდან და კვალიფიცირებულია ზომიერად თავისუფალ ქვეყნად.

საერთო ცხრილში სომხეთი იტალიასა და სერბეთს შორისაა. რეგიონის ლიდერი მეზობელი საქართველოა, რომელიც ძირითადად თავისუფალი ქვეყნების სიაშია შესული.

აზერბაიჯანი სომხეთთან იმავე ჯგუფში ზომიერად თავისუფალ ქვეყნებს შორის 75-ე ადგილზეა. არათავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში ძირითადად თურქეთია, რომელიც 107-ე ადგილზეა და რუსეთი, რომელიც 113-ე ადგილზეა.

ნახეთ მეტი
Back to top button