ეკონომიკა

მსოფლიო ბანკმა სომხეთს 26, 5 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი გამოუყო

მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა დირექტორთა საბჭომ დღეს სომხეთის საჯარო სექტორის მეოთხე პროგრამისთვის (WFP IV) დაამტკიცა 26,5 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი. პროგრამა მეოთხეა სომხეთის საჯარო სექტორში მოდერნიზაციის პროგრამების სერიიდან.

სომხეთში რიგი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობისთვის აუცილებელია მოქალაქეების ფიზიკური ყოფნა. ეს უფრო აშკარად იგრძნობა სოფლად.  არსებობს გამოწვევები მოქალაქეებისთვის არსებული ციფრული სერვისებით სარგებლობისთვის. მსოფლიო ბანკის ICT კვლევის მიხედვით, სომხეთის მოქალაქეებისა და ბიზნესების მხოლოდ ხუთი პროცენტი ამჟამად სარგებლობს სამთავრობო ონლაინ სერვისებით.

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობა ციფრულ ეკონომიკას პრიორიტეტად მიიჩნევს, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და მართვის ტექნოლოგიების ძირითად საყრდენს. პროგრამა ითვალისწინებს სამთავრობათაშორისო მიდგომის აუცილებლობას ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართ, რათა ხელი შეუწყოს მარტივ, ეფექტურ, გამჭვირვალე მმართველობის სისტემებს და სამთავრობო სერვისებს. 2021-2025 წლების დიგიტალიზაციის სტრატეგია საფუძველს უყრის ამ მიდგომის შემუშავებასა და განხორციელებას.

ნახეთ მეტი
Back to top button