საზოგადოება

რესპუბლიკაში რიგითი აღწერა ჩატარდება

მთავრობამ 7 აპრილის სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად რეგულარული აღწერის მომზადებისა და ჩატარების, აგრეთვე აღწერის პროგრამის შესაბამისად სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და შეჯამების შესახებ.

შედეგად ქვეყანაში ჩატარდება რეგულარული აღწერა კანონმდებლობის შესაბამისად, საერთაშორისო ინსტრუქციებით დადგენილი პროცედურების დაცვით. სასოფლო-სამეურნეო აღწერები ტარდება ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ მაინც.

კორონავირუსის ეპიდემიური სიტუაციის გამო ქვეყანაში კანონიერი საკარანტინო რეჟიმის გამო, რომელიც ზღუდავს საველე აღწერის მომზადებისა და ორგანიზების განხორციელებას, სომხეთის რესპუბლიკაში რიგითი აღწერის ჩატარების ვადა 2020 წლიდან 2022 წლამდე გადაიდო.

ნახეთ მეტი
Back to top button