საზოგადოება

13-22 ოქტომბერს სომხეთში მოსახლეობის აღწერა ჩატარდება

8 აპრილს სომხეთის რესპუბლიკაში 2022 წლის აღწერის მომზადებისა და ჩატარების ეროვნული კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა ვიცე-პრემიერი ჰამბარძუმ მათევოსიანი.

როგორც “არმენპრესს” აცნობეს ვიცე-პრემიერის აპარატიდან, მთავრობის გადაწყვეტილებით, მორიგი აღწერა 2022 წლის 13-22 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდება.

სხდომაზე სტატისტიკურმა კომიტეტმა კომისიას განსახილველად წარუდგინა 2022 წლის ბიუჯეტი. ინფორმაცია აღწერის მომზადებისა და ჩატარების პროცესის შესახებ. აღინიშნა, რომ 2022წ. აღწერის მომზადება ორგანიზებული იყო გაეროს და, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის 2020 წლის პროცედურის კომბინირებული ინსტრუქციების გამოყენებით, მოსახლეობის სახელმწიფო  რეესტრიდან მიღებული ძირითადი მაჩვენებლების  და 25% შერჩევითი გამოკითხვით მიღებული აღწერის პროგრამით განსაზღვრული  მონაცემების შეგროვებით.

დღის წესრიგის მეორე საკითხზე განიხილეს მოსახლეობის აღწერის პროგრამის პროექტი (კითხვარი).

კომისიის განხილვის შედეგად ჩამოყალიბებული დასკვნის საფუძველზე, კომისიის წევრების მიერ ხუთ დღეში ორ საკითხზე მოსაზრებებისა და წინადადებების მიღების შემდეგ, კითხვარში ცვლილებების შეტანა. აღწერის პროგრამის პროექტი დასამტკიცებლად წარედგინება სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას, რათა სტატისტიკის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით აღწერის კითხვარი დამტკიცდეს მომდევნო ეტაპზე.

ნახეთ მეტი
Back to top button