საზოგადოება

სომხეთში ბათილად ჩაითვლება 300 000 დრამზე (დაახლოებით 650 აშშ დოლარი)  მეტი ნაღდი ოპერაციები

სრ ეროვნულმა კრებამ 9 ივნისის რიგგარეშე სხდომაზე „არანაღდი ოპერაციების შესახებ“ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა. ამრიგად, სომხეთში 300 ათას დრამზე (დაახლოებით 650 აშშ დოლარი) მეტი ნაღდი ფულით განხორციელებული ტრანზაქცია ამიერიდან ბათილად იქნება აღიარებული.

ამრიგად, მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან მოძრავი და უძრავი ქონების, ასევე სესხების შეძენა ან იჯარა უნდა განხორციელდეს უნაღდო წესით. კერძოდ, თუ გარიგების თანხა აღემატება 300 ათას დრამს. ამ კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მთავრობა ახალ მექანიზმს დანერგავს, რომლის მიხედვით, თუ ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, გარიგება თავიდანვე ბათილად ჩაითვლება.

ნახეთ მეტი
Back to top button