ეკონომიკამთავარი

მომავალი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში ( EEU)  არის ერთიანი ვალუტა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ტრანსფერის დაჩქარებას სთავაზობს

ინტეგრაციული საკითხებიდან ციფრულ დღის წესრიგამდე. EEU სამთავრობათაშორისო საბჭოს სხდომაზე სომხურმა მხარემ დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან დიალოგისა და თანამშრომლობის განვითარებას  სტრატეგიული ინიციატივის „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ განხორციელებაში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა EEU-ს წევრ ქვეყნებს შესთავაზა დააჩქარონ გადასვლა საკუთარ საერთაშორისო ფინანსურ ანგარიშსწორების მექანიზმებზე. საექსპერტო სფეროში ეს განიხილება დასავლური და ამერიკული სანქციების არაპირდაპირ საპირწონედ.

სასურსათო უსაფრთხოების საკითხები, ბარიერების მოხსნა ორმხრივ ვაჭრობაში, ექსპორტსა და იმპორტში და ახალი ლოგისტიკური ჯაჭვების და ციფრული დღის წესრიგის განვითარება. EEU სამთავრობათაშორისო საბჭოს გაფართოებული სხდომის დღის წესრიგი გაჯერებულია.  სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ბოლო წლების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ბიზნესის წინაშე მდგარი დაბრკოლებების უმეტესობა წარმოიქმნება საქმიანობის ერთიანი, კოორდინირებული, შეთანხმებული წესების არარსებობის გამო. მხოლოდ კონსტრუქციული დიალოგის, ღიაობისა და გამჭვირვალობისთვის მზადყოფნა შეიძლება  გახდეს ამ  საკითხში პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნების საწინდარი.

„შესაძლებლად მიმაჩნია ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის საკითხის მოგვარება. საერთო მიზნების და პრინციპების, საერთო მარეგულირებელი ზომების ჩამოყალიბებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს საერთო ბაზრის შექმნას დისკრიმინაციული შეზღუდვებისა და გამონაკლისების გარეშე. ეს სომხეთისთვის პრიორიტეტულია, მას აქვს ფართო საექსპორტო შესაძლებლობები.

რუსეთის მთავრობის მეთაური სთავაზობს EEU-ს წევრ ქვეყნებს, დააჩქარონ გადასვლა საკუთარ საერთაშორისო ფინანსურ ანგარიშსწორების მექანიზმებზე, გააფართოვონ ეროვნული ვალუტების გამოყენება საგარეო სავაჭრო თანამშრომლობაში.

„ჩვენ ვთავაზობთ დაჩქარებულ  გადასვლის საკუთარ საერთაშორისო ფინანსურ ანგარიშსწორების მექანიზმებზე, გავაფართოვოთ ეროვნული ვალუტების გამოყენების პრაქტიკა საგარეო სავაჭრო თანამშრომლობაში ჩვენს ქვეყნებს შორის, რომლებიც თავს საიმედო პარტნიორებად წარმოაჩენენ“.

ეკონომისტი თათულ მანასერიანი მიიჩნევს, რომ ეს წინადადება არის პასუხი დასავლეთისა და ამერიკის სანქციებზე რუსეთის ეკონომიკის მიმართ. კვლევითი ცენტრის „ალტერნატივას“ დირექტორი შუამავლობით დაწესებულ სანქციებსაც იხსენებს და აღნიშნავს, რომ რუსეთის ცენტრალური ბანკის რეზერვების დაახლოებით 700 მილიარდი დოლარი გაყინულია. ეს უამრავ პრობლემას უქმნის არა მარტო რუსეთს, არამედ EEU-ს წევრ ქვეყნებსაც, განსაკუთრებით საგარეო ვაჭრობაში.

აქედან გამომდინარე, სხვა გზა არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ შეცვალონ ევაზიის ეკონომიკური კავშირის (EEU) ქვეყნების ფინანსური „ენა“ ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის. EEU-ს, საბოლოო ჯამში, ერთიანი ვალუტა უნდა ჰქონდეს, დარწმუნებულია კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. თათულ მანასერიანი ამბობს, რომ ეს გზა გაიარეს  ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა 1970-იან წლებში, როცა ევროზონაში ევრო იქმნებოდა. ჯერ საანგარიშო ერთეული დაიწყებს ფუნქციონირებას, როგორც, მაგალითად, ევროკავშირში 21 წლის განმავლობაში იყო ბეკიუ  ვირტუალურ მიმოქცევაში, შემდეგ დიდი გაჭირვებით ბანკნოტებზე და მონეტებზე გადავიდნენ ევროს შემოღებამდე.

„ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ  გავიგოთ რა სირთულეები აწყდებიან EEU-ს წევრი ქვეყნები. ადვილი არ იქნება. მაგრამ დღეიდან უნდა ჩამოყალიბდეს საანგარიშო ერთეული, რათა EEU-ს წევრმა ქვეყნები მაქსიმალურად აერიდონ  ვალუტის სხვა ფორმებს“.

კერძოდ, EEU-ს ზონიდან ექსპორტირებული საქონელი უნდა გამოითვალოს ან ეროვნულ ვალუტაში ან საანგარიშო ერთეულებში. ეროვნული ვალუტების შემთხვევაში, ქვეყნები გადაწყვეტენ, რომელ ვალუტაში ივაჭრონ, თუმცა მომავალი მაინც  ერთიან ვალუტაში იკვეთება, ამბობს ეკონომისტი.

ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის (EEU) წევრები მზად არიან გაააქტიურონ მუშაობა სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარებაზე. ეკონომისტი თათულ მანასერიანი აღწერს ამ პროგრამებს, როგორც გარდაუვალ ინტეგრაციულ პროცესებს.

„რეგიონალიზაცია გარდაუვალია, ის გლობალიზაციის საპირწონეა. გარდა ამისა, გლობალიზაცია უფრო რეალისტურია რეგიონალიზაციის გზით, რადგან უფრო ადვილია რამდენიმე ქვეყნის ჯგუფისთვის ანგარიშის გაწევა,  ვიდრე ცალ-ცალკე  ამ ქვეყნებისა“.

მანასერიანის თქმით, EEU ფართოვდება ამ რეგიონში იმავემაგალითით,  როგორც ევროკავშირი. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ თანამშრომლობის პროგრამებში აზიის კონტინენტის ქვეყნებიც მოხვდნენ.

ნახეთ მეტი
Back to top button