პოლიტიკა

“მსოფლიო საბოლოოდ გაიგებს რეალურ ფაქტებს და სიტუაციას” – მიხეილ სააკაშვილი განცხადებას ავრცელებს

,,ამბები.გე” წერს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი, პა­ტიმ­რო­ბა­ში მყო­ფი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი აცხა­დებს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო 2008 წელს ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა გა­და­არ­ჩი­ნა.

სა­ა­კაშ­ვი­ლის თქმით, რომ არა მე-6 ფლო­ტი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცია, დღეს სა­ქარ­თვე­ლო აღარ იარ­სე­ბებ­და.

“რო­დე­საც ამე­რი­კა­ზე ვსა­უბ­რობთ, ნუ გვა­ვი­წყდე­ბა, რომ 2008 წელს სწო­რედ ამე­რი­კამ შე­ა­ჩე­რა ომი და გა­და­არ­ჩი­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო. რომ არა მე-6 ფლო­ტი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სამ­ხედ­რო ოპე­რა­ცია, დღეს სა­ქარ­თვე­ლო აღარ იარ­სე­ბებ­და.

გარ­და ამი­სა, ჯო ბა­ი­დე­ნის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, მა­შინ გა­მო­ი­ყო 1 მლრდ დო­ლა­რი, რი­თაც გა­დარ­ჩა ქარ­თუ­ლი ეკო­ნო­მი­კა”,- წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ Facebook-ის გვერ­დზე.

ამას­თან, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი მი­ე­სალ­მე­ბა მის საქ­მე­ში ამე­რი­კე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბის ჩარ­თვას და აცხა­დებს, რომ მსოფ­ლიო გა­ი­გებს რე­ა­ლურ ფაქ­ტებს.

“მი­ვე­სალ­მე­ბი, რომ ჩემს სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ში ჩა­ერ­თნენ ძა­ლი­ან ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი ამე­რი­კე­ლი სა­სა­მარ­თლო და სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტე­ბი. რაც არ უნდა და­ად­გი­ნოს სა­სა­მარ­თლომ, მსოფ­ლიო სა­ბო­ლო­ოდ გა­ი­გებს რე­ა­ლურ ფაქ­ტებს და სი­ტუ­ა­ცი­ას”, – წერს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშვლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.

ნახეთ მეტი
Back to top button