საზოგადოება

ცნობილია, რამდენმა ადამიანმა მიმართა სრ მოქალაქეობის მისაღებად

2021 წელს სრ მოქალაქეობის მისაღებად 8 591-მა ადამიანმა მიმართა. ამის შესახებ ,,რადარ სომხეთის“ წერილობითი მოთხოვნის საპასუხოდ, აცნობა პოლიციის საპასპორტო და ვიზების დეპარტამენტმა.

წარმოგიდგენთ იმ პირთა ციფრულ გამოსახულებას, რომლებმაც განაცხადეს სრ მოქალაქეობის მისაღებად.

ამგვარად:

2021 წელს სრ მოქალაქეობის მისაღებად 8 591-მა ადამიანმა მიმართა, 2022 წლის ივნისის ჩათვლით – 9 917 ადამიანმა.

2022 წლის პირველ კვარტალში სრ-ის მოქალაქეობის მიღების მოთხოვნით მიმართა 3205-მა ადამიანმა, მეორე კვარტალში – 6712-მა.

პოლიციიდან ასევე აცნობებენ, რომ 2021 წ. და 2022 წ. სრ პოლიციის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტი არ აწარმოებს ცალკეულ სტატისტიკას იმ პირთა შესახებ, რომლებმაც განაცხადეს სს-ის მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე, რადგან სს-ს მოქალაქეობის მიღება და სრ მოქალაქეობის აღდგენა ხდება იმავე წესით.

ნახეთ მეტი
Back to top button