ეკონომიკა

საშემოსავლო გადასახადი 2023 წლიდან შემცირდება

საშემოსავლო გადასახადი არის სახელმწიფო გადასახადი, რომელიც გადახდილია სახელმწიფო ბიუჯეტში კოდექსით განსაზღვრული წესით, ოდენობითა და ვადით. ეს განსაზღვრულია საგადასახადო კოდექსით.

საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელად ითვლებიან რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები. ინდივიდუალური მეწარმეები და ნოტარიუსები, როგორც ფიზიკური პირები, საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელებად ითვლებიან მხოლოდ პირადი შემოსავლის თვალსაზრისით.

2023 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 20 პროცენტამდე შემცირდება.

აღსანიშნავია, რომ ახლა საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 21 პროცენტია.

ნახეთ მეტი
Back to top button