საზოგადოება

1 სექტემბრიდან გაიზრდება პენსიები და დანამატები

სრ მთავრობის გადაწყვეტილებით, 2022წ 1 სექტემბრიდან პენსიებისა და დანამატების ოდენობა იზრდება.

შესაბამისად, განისაზღვრება:

1) შრომითი პენსიის ოდენობის გამოსათვლელად საბაზისო პენსიის ოდენობა იქნება 21 000 დრამი (დაახლოებით 51 აშშ დოლარი) (18 000 დრამის (დაახლოებით 44 აშშ დოლარი) ნაცვლად).

2) სამხედრო პენსიის გამოსათვლელად, საბაზისო პენსიის ოდენობა იქნება: 20 000 დრამი (დაახლოებით 49 აშშ დოლარი) (18 000 დრამის (დაახლოებით 44 აშშ დოლარი) ნაცვლად).

3) მინიმალური პენსიის ოდენობა: 30 500 ლარი (დაახლოებით 75 აშშ დოლარი) (28 600 ლარის (დაახლოებით 70 აშშ დოლარი) ნაცვლად),

4) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის რეგულარული წევრის სამხედრო ინვალიდობის პენსიის ოდენობა:

ა. პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის: 45 000 დრამი (დაახლოებით 110 აშშ დოლარი) (43 000 დრამის (დაახლოებით 105 აშშ დოლარი) ნაცვლად),

ბ. მეორე ჯგუფის ინვალიდისთვის: 35 000 დრამი (დაახლოებით 84 აშშ დოლარი), (33 000 დრამის (დაახლოებით 82 აშშ დოლარი) ნაცვლად),

გ. მესამე ჯგუფის ინვალიდისთვის: 32 000 დრამი (დაახლოებით 80 აშშ დოლარი) (30 000 დრამის (დაახლოებით 76 აშშ დოლარი) ნაცვლად),

5) გარდაცვლილი (დაზარალებული) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის წევრის ოჯახის მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევაში სამხედრო პენსიის ოდენობა: (დაახლოებით 80 აშშ დოლარი) (30 000 დრამის (დაახლოებით 76 აშშ დოლარი) ნაცვლად).

ნახეთ მეტი
Back to top button