ანალიტიკა

ვიცნობთ მოსისხლე მეზობელს? ფსიქოლოგი სომხებისა და აზერბაიჯანელების კულტურული აღქმის შესახებ

აზერბაიჯანული იდენტობის ბირთვია სომხების მიმართ სიძულვილი, მომთაბარე ტომებისთვის დამახასიათებელი დამპყრობლური პოლიტიკა, ამბობს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი კარინე ნალჩაჯიანი და აღნიშნავს სომხური და აზერბაიჯანული საზოგადოებების უზარმაზარ კულტურულ განსხვავებებს სხვადასხვა ფენომენებთან მიმართებაში.

„ჩვენ გვინდა ჩვენი სამშობლო, არ გვინდა სხვისი, ეს არის ჩვენთვის სამართლიანი, ხოლო მომთაბარე სულისთვის სამართლიანია სხვისის მოპარვა. თუ შენი მეზობელი მომთაბარეა და მისი გატაცება ქურდობაა, მაშინ მასთან მშვიდობიან თანაცხოვრებაზე საუბარი ზედმეტია“, – ამბობს კარინე ნალჩაჯიანი.

სომხური ცივილიზაცია მკვიდრია, ამბობს ფსიქოლოგი და დასძენს: „ჩვენ ჩამოვყალიბდით ჩვენს ეთნოგენეტიკურ არეალში, ჩვენი ფესვები აქ არის და ჩვენი ადგილი მსოფლიოში ამ განზომილებაშია. ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია ჩვენი მიწა, ჩვენი სამშობლოს ტერიტორია. აზერბაიჯანული იდენტობის ბირთვი სომხების მიმართ სიძულვილია“.

კარინე ნალჩაჯიანის თქმით, 2020 წლის ომი გარღვევა იყო, მასში დიდი იყო „გამარჯვების“ ილუზია. დღეს ცხადია, რომ არც ერთი აზერბაიჯანელი არ იბრძოდა ბერძორისთვის და აღავნოსთვის, არ ყოფილა სამხედრო მოქმედებები, მაგრამ სომხური დასახლებები მტერს გადაეცა. ,,მსხვერპლის სტატუსში არ უნდა გამოვიდეთ“, – ამბობს ფსიქოლოგი.

რამდენად ვიცნობთ ჩვენ, სომხები,  ჩვენს მოსისხლე მეზობელს,  რა არის უფრო მეტი აზერბაიჯანულ და სომხურ საზოგადოებების აღქმაში ერთმანეთის შესახებ: მითი, ცრურწმენა თუ რეალობაზე დაფუძნებული შეფასებები?

ნახეთ მეტი
Back to top button