საზოგადოება

სომხეთში ბიზნესის კეთების რეგისტრაციის პროცესი უფრო მარტივი და ხელმისაწვდომი გახდება

მთავრობამ 8 სექტემბრის სხდომაზე დაამტკიცა „იურიდიული პირების სახელმწიფო რეგისტრაციის, იურიდიული პირების, დაწესებულებებისა და ინდმეწარმეთა ცალკეული ქვედანაყოფების სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ“ და საგადასახადო კანონებში ცვლილებების და დამატებების კანონპროექტების პაკეტი.

კანონპროექტების მიღების აუცილებლობა განპირობებულია რეგისტრაციის/აღრიცხვის პროცესის რეფორმირებისა და გამარტივების, სომხეთში ბიზნესის წარმოებისთვის რეგისტრაციის პროცესის გაადვილებისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით.

დასაბუთების თანახმად, იურიდიული პირის ლიკვიდაციის სახელმწიფო რეგისტრაციისათვის არსებული რეგლამენტით, სასამართლო დეპარტამენტისა და აღსრულების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იურიდიული პირის მონაწილეობით დაწყებული და დაუმთავრებელი სასამართლო საქმისა და წარმოების არარსებობის შესახებ. ასევე წარმოდგენილია. პროექტის მიღების შემთხვევაში იხსნება მომსახურების მიწოდების პრინციპი „ერთი გაჩერება, ერთი ფანჯარა“.

დაზუსტდა მოქმედ კანონში არსებული დებულებები სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ იურიდიულ პირთა სახელმწიფო რეესტრის მომსახურების სამსახურის ფუნქციების განხორციელებასთან დაკავშირებით. შედეგად, უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო რეესტრის მიერ მოწოდებული სერვისების მოდერნიზაცია და ხელმისაწვდომობა, შემცირდება კანონების არასწორი წაკითხვისა და შედეგად გამოწვეული უხერხულობის რისკი და ეს ხელს შეუწყობს სომხეთში ბიზნესის დაარსების მიმზიდველობის გაზრდას.

ნახეთ მეტი
Back to top button