საზოგადოება

საკონტრაქტო ჯარისკაცებს ხელფასი გაუორმაგდება

მთავრობამ დააწესა დანამატი კონტრაქტის სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, რომლებმაც გაიარეს ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა სურენ პაპიკიანმა.

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის მიმზიდველობისა და ინტერესის გაზრდის მიზნით პროექტით შემოთავაზებულია დანამატის დაწესება საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის საოფიცრო, ქვესაოფიცრო და რიგითი შემადგენლობის მოსამსახურეებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ უშუალოდ საბრძოლო ამოცანებს, დაგეგმვას ან კონტროლს და მისი გაანგარიშება განაპირობა იმ პირობით, რომ ეს სამხედროები გაივლიან სერტიფიცირებას.

პროექტი ითვალისწინებს სერტიფიცირების პროცედურას, საბრძოლო ამოცანების ფარგლებს და მათ განხორციელების, დაგეგმვისა თუ კონტროლის ფუნქციებს. დანამატის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება მთავრობის გადაწყვეტილებით.

სურენ პაპიკიანმა აღნიშნა, რომ სერტიფიცირების შედეგად კონტრაქტულ ჯარისკაცს კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ შეუძლია მაღალი ხელფასის მიღება.

„ეს ხელფასი დღევანდელ ხელფასზე მინიმუმ ორჯერ მეტი იქნება“, – განაცხადა მინისტრმა.

„თუ ჯარისკაცი გაივლის სერთიფიკატს, ხელფასის გაორმაგებას მიიღებს, ზოგჯერ მეტსაც. ეს პროცესი იქნება უწყვეტი, როგორც ადრე შევთანხმდით“, – დაასკვნა პრემიერ-მინისტრმა.

კანონპროექტებმა აღმასრულებლის მოწონება მიიღო და გადაუდებლად იქნა მიჩნეული.

ნახეთ მეტი
Back to top button