ეკონომიკამთავარი

Google, Facebook, Netflix და სხვა არარეზიდენტი ონლაინ ორგანიზაციები აქტიურობენ საგადასახადო სფეროში. სშკ

Google, Facebook, Netflix და ინტერნეტის სხვა არარეზიდენტი  გიგანტები, სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის ინიციატივით, 1 იანვრიდან ფიზიკურ პირთა ელექტრონული სერვისების მიწოდებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტში იხდიან დამატებული ღირებულების გადასახადს. https://armenpress.am/arm/news/1096713.html?

როგორც ,,არმენპრესს“ აცნობეს სშკ-დან, სამი კვარტლის მდგომარეობით დეკლარირებულია 1 მილიარდი დრამის (დაახლოებით 2 500000 აშშ დოლარის) დღგ, ხოლო ამ დროისთვის გადახდილია 800 მილიონი დრამი (დაახლოებით 2 000000 აშშ დოლარი).

პროცესის ეფექტურობას უზრუნველყოფს სშკ-ის მიერ დანერგილი სამენოვანი „e-VAT“ სისტემა. რამდენიმე მარტივი ნაბიჯით შესაძლებელია პლატფორმაზე შესვლა და საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაცია. 40-ზე მეტი საერთაშორისო კომპანია უკვე დარეგისტრირდა.

“e-VAT” პლატფორმაზე ხელმისაწვდომია 5 უცხოური ვალუტა. ასევე იგეგმება სისტემაში ბარათით გადახდის შესაძლებლობის დანერგვა. სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტი არარეზიდენტ ორგანიზაციებს რეგულარულად აცნობებს, რომ დაიცვან დადგენილი პროცედურა, ხოლო ის  პირები, ვინც გადასახადებს თავს აარიდებენ, დაჯარიმდებიან.

ნახეთ მეტი
Back to top button