საზოგადოება

75 000 სრ დრამი 68 000-ის ნაცვლად. დადგინდა მინიმალური თვიური ხელფასი

პარლამენტმა  დაამტკიცა „მინიმალური თვიური ხელფასის შესახებ“ და თანდართულ კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კოდექსში და მასთან დაკავშირებულ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები.

1 იანვრიდან სომხეთში მინიმალური თვიური ხელფასი 68 000-ის (დაახლოებით 170აშშ დოლარი) ნაცვლად 75 000 სრ დრამი (დაახლოებით 187 აშშ დოლარი) იქნება.

გაანგარიშება ეფუძნება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასებებს.

ნახეთ მეტი
Back to top button