პოლიტიკა

არცახის პრეზიდენტმა   ხელი მოაწერა ბრძანებას არცახში სამხედრო  საომარი

პრეზიდენტმა არაიკ ჰარუთიუნიანმა ხელი მოაწერა განკარგულებას არცახის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გამოცხადებული საომარი მდგომარეობის პირობებში განხორციელებული რიგი ღონისძიებების შესახებ.

განკარგულების თანახმად, აზერბაიჯანის მიერ 2022 წლის 12 დეკემბერს სტეფანაკერტი-გორისის საავტომობილო გზის გადაკეტვით შექმნილი ვითარებასთან დაკავშირებით, არცახის რესპუბლიკის მოსახლეობის ნორმალური ცხოვრების უზრუნველსაყოფად და პოტენციური საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით  „საომარი მდგომარეობის სამართლებრივი რეჟიმის შესახებკანონის თანახმად, გადაწყდა:

  • სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის, თავდაცვის, სახელმწიფოსა და ეკონომიკისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების საომარი მდგომარეობის მუშაობის რეჟიმზე გადაყვანა.
  • საჭიროებისამებრ შეზღუდოს არცახის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების უფლება, ასევე დაწესდეს აღნიშნული ტერიტორიიდან გასვლის სპეციალური რეჟიმი.
  • განხორციელდეს  მოსახლეობის სასიცოცხლო საქმიანობის დაცვა, სპეციალურად დაცული ობიექტები და ობიექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტრანსპორტის საქმიანობას, აგრეთვე იმ ობიექტების, რომლებიც უდიდეს საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობასა და გარემოს.
  • შეიზღუდოს შეკრების თავისუფლების უფლება, აიკრძალოს გაფიცვები და სხვა ღონისძიებები,  შეჩერებული იქნას   იმ ორგანიზაციების საქმიანობა, რომლებიც ეწეოდნენ პროპაგანდას და სხვა საქმიანობას არცახის რესპუბლიკის თავდაცვისუნარიანობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ.

ამ დადგენილებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად და უფლება-თავისუფლებათა დროებითი შეზღუდვების გამოყენების უზრუნველსაყოფად შეიქმნას ოპერატიული შტაბი.

ოპერატიული შტაბის მართვის ოპერატიული შტაბის უფროსად დაინიშნა არცახის რესპუბლიკის სახელმწიფო მინისტრი რუბენ ვარდანიანი.

  დადგინდეს, რომ ამ ბრძანებულებიდან გამომდინარე აპარატის უფროსის მითითებები სავალდებულოა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის, აგრეთვე ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის.

დაევალოს არცახის რესპუბლიკის მთავრობას ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე დააწესოს სპეციალური პროცედურა სურსათის, მედიკამენტების და პირველადი საქონლის რეალიზაციის, შესყიდვისა და მიმოქცევის მიზნით.

ნახეთ მეტი
Back to top button