მთავარიპოლიტიკა

ერევანი ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთვის მიმართვის საფუძველს ქმნის

მთავრობის დღევანდელი 29 დეკემბრის სესიის დღის წესრიგში დაუსაბუთებელ საკითხებს შორის არის 1998 წლის 17 ივლისს რომში ხელმოწერილი წესდება „საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს წესდების რატიფიცირებისა და სასამართლოს იურისდიქციის რეტროაქტიულად აღიარების შესახებ“.

რომის წესდება ის   დოკუმენტია, რომლის არარატიფიცირებაც სომხეთის მიერ ხელს უშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში გასაჩივრებას. რომის წესდების  რატიფიცირების საკითხის დღის წესრიგში შეტანით, ერევანი ქმნის საფუძველს, რომ აზერბაიჯანის ომის დანაშაულები ჰააგის სასამართლოში გამოძიების საგანი გახდეს.

მთავრობის 29 დეკემბრის სესიის დღის წესრიგში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან დაკავშირებული ორი საკითხია: გადაწყვეტილება და კანონპროექტი. რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებს 1998 წლის 17 ივლისს რომში ხელმოწერილი „სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდების“ რატიფიცირებისა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის რეტროაქტიულად აღიარების საკანონმდებლო ინიციატივის დამტკიცებას.

ნახეთ მეტი
Back to top button