პოლიტიკა

საერთაშორისო სასამართლოებს შეეძლებათ გამოიძიონ სომხეთში ჩადენილი მძიმე დანაშაულები

სომხეთი  მთავრობამ დაამტკიცა კანონპროექტი „1998 წლის 17 ივლისს ხელმოწერილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის წესდების რატიფიცირებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს იურისდიქციის რეტროაქტიული აღიარების შესახებ განცხადების მიღების შესახებ წესდების მე-12 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად“. სომხეთის იუსტიციის მინისტრმა გრიგორ მინასიანმა განმარტა, რომ წესდების  მიზანია გამოირიცხოს მასში ნახსენები ყველაზე მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირების დაუსჯელობა და ამით ხელი შეუწყოს მსგავსი დანაშაულების პრევენციას, შეავსოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს შექმნა. შიდა სისხლის სამართლის იურისდიქციის ორგანოები.

პროექტის დასაბუთებაში ნათქვამია: “2021 მაისიდან აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ახორციელებდნენ სამხედრო აგრესიას სომხეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ, შეიჭრნენ სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენულ ტერიტორიაზე და აგრძელებენ იქ ყოფნას სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორიის სხვადასხვა ნაწილში. შემდეგ, 2022 წელს 13-14 სექტემბერს აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ განხორციელდა ახალი, ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია სრ სუვერენული ტერიტორიის სხვადასხვა კუთხით, რასაც ასობით მსხვერპლი მოჰყვა შეიარაღებულ ძალებსა და სამოქალაქო მოსახლეობას შორის და  რომლის დროსაც ჩადენილი იქნა უმძიმესი სამხედრო დანაშაულებები.

უფრო მეტიც, თუ ვიმსჯელებთ აზერბაიჯანის მიერ გამოვლენილი ქცევით და გაკეთებულ სამხედრო განცხადებებზე, კვლავ მაღალია აზერბაიჯანის მხრიდან სომხეთის წინააღმდეგ ახალი სამხედრო აგრესიის რისკი.

ამ პირობებში, სომხეთის მიერ რომის  წესდების  რატიფიცირება ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან სრ-ს მიერ  წესდების  რატიფიცირების შემდეგ, აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩადენილი დანაშაულები, მათ შორის სამხედრო დანაშაულები, დაექვემდებარება საერთაშორისი სისხლის სამართლის სასამართლოს  იურისდიქციას, რაც აუცილებლად იქნება პრევენციული და შემაკავებელი ღონისძიება აზერბაიჯანისთვის“.

ნახეთ მეტი
Back to top button