საზოგადოება

სოციალური სექტორის რა ცვლილებები შევიდა ძალაში 2023 წელს?

სომხეთის რესპუბლიკის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ რამდენიმე დარგობრივ ცვლილებაზე ისაუბრა, რომლებიც წელს ამოქმედდება.

მათ ქვემოთ წარმოგიდგენთ.

• 1 იანვრიდან სომხეთის რესპუბლიკაში მინიმალური თვიური ანაზღაურება 68000-დან (დაახლოებით 170 აშშ დოლარი) 75000-მდე (დაახლოებით 188 აშშ დოლარი) გაიზარდა.

• 1-ლი იანვრიდან ბავშვზე მოვლის შვებულებაში მყოფი სოფლის მაცხოვრებელი მშობლების გარდა, 2 წლამდე ბავშვის მოვლის შემწეობას მიიღებენ არამომუშავე ქალაქში მცხოვრები დედებიც. ინდივიდუალური მეწარმეები ან სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულებით დასაქმებულები ასევე მიიღებენ მოვლის შემწეობას, რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად.

• 1 იანვრიდან შშმ პირებს შეუძლიათ განაცხადონ სამუშაო ადგილებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გონივრული შეტავსების უფლების რეალიზებისთვის.

• შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ინვალიდობის შეფასების სისტემას გარდაქმნის და 1 თებერვლიდან პირის ფუნქციონალურობის შეფასების სისტემას განახორციელებს.

• 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდება ოჯახის სოციალური (დაუცველობის) შეფასების ახალი სისტემა. შესაბამისად, გადაიხედება შეფასების მახასიათებლები, დაზუსტდება ოჯახების ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით შეღავათების მინიჭებისა და გადახდის პროცედურები და დაინერგება სიღარიბის ეტაპობრივად დაძლევის მოდელები.

ნახეთ მეტი
Back to top button